Hulp bij het zoeken naar wetenschappelijke publicaties op internet

Wilt u eens dieper in de inhoud duiken? Bent u daarvoor op zoek naar wetenschappelijke artikelen? Bent u geen lid van een (wetenschappelijke) bibliotheek? De universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek wijzen u graag de weg in de wereld van wetenschappelijke publicaties.

Vrij beschikbare wetenschappelijke literatuur

Steeds meer wetenschappelijke literatuur is vrij toegankelijk. Onderzoekers, bibliotheken en onze regering vinden dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek door iedereen gebruikt moet kunnen worden. Vooral wanneer dat onderzoek met publiek geld is gefinancierd. We noemen dat Open Access. Op deze pagina geven wij u suggesties die u kunnen helpen bij het zoeken naar en vinden van wetenschappelijke informatie.

Tip: gebruik de Open Access Button om een vrij toegankelijke versie te vinden van het artikel dat u wilt hebben.

Wetenschappelijke literatuur voor iedereen: de mogelijkheden

Er zijn twee soorten databanken met digitale wetenschappelijke literatuur: vrij toegankelijke websites en websites waarvoor inlogcodes nodig zijn.

Inlogcodes zijn op twee manieren beschikbaar:

  • U bent verbonden aan een universiteit en bent lid van uw universiteitsbibliotheek.
  • Alle andere Nederlanders kunnen lid worden van de Koninklijke Bibliotheek.

Wetenschappelijke literatuur tegen betaling

Er zijn ook websites met literatuur waarvoor betaald moet worden. Soms kunt u zelf een abonnement nemen (bijv. Deepdyve). In Nederland hebben de universiteitsbibliotheken (UB) de meeste licentieafspraken gemaakt met de wetenschappelijke uitgevers. U kunt via hen toegang krijgen. Raadpleeg de website van de bibliotheek voor de mogelijkheden per bibliotheek. Niet-leden hebben meestal alleen toegang binnen het gebouw van de UB.

Met een lidmaatschap bij de KB krijgt u online toegang tot tijdschriften en databanken die vooral gaan over de geesteswetenschappen (geschiedenis, letterkunde, literatuur). Lidmaatschap kost €15 euro per jaar. Op de pagina Digitale Bronnen ziet u welke bronnen de KB aanbiedt.

Nog een optie: kopie van een wetenschappelijk artikel aanvragen

Als u een enkel wetenschappelijk artikel nodig hebt, kunt u ook een kopie opvragen van een wetenschappelijk artikel. Dat kan o.a. bij de KB (zie scans en kopieën bestellen). Daarvoor vragen wij een vergoeding (starttarief in Nederland is € 6,50, buitenland € 9,00).

Uw weg vinden in de bibliotheekcatalogi

Op internet, via de universiteitsbibliotheken en de KB kunt u informatie zoeken over de hele wereld. Dat kan het soms lastig maken om te vinden wat u zoekt. Iedere bibliotheek heeft eigen systemen om mee te zoeken. Zo heeft de KB een pagina Digitale bronnen en een aantal zoekwijzers per vakgebied. Dergelijke overzichten van de beschikbare bronnen vindt u op bijna elke UB-website.

Persoonlijke hulp van uw bibliotheekmedewerker

In alle bibliotheken staan deskundige medewerkers klaar die u op weg kunnen helpen. U bent welkom in de openbare bibliotheek, in de universiteitsbibliotheken en in de KB.

Meer informatie

Heeft u suggesties voor deze pagina?

Neem dan contact op met Astrid van Wesenbeeck, open access officer van de KB.