Inhoudsblokken

NWO stelt 10,3 miljoen euro beschikbaar voor HAICu, een project waar de KB medeoprichter van is. In dit project gaan we kunstmatige intelligentie (AI) inzetten, om  digitale erfgoedcollecties nóg beter te ontsluiten. Gebruikers kunnen hierdoor gemakkelijker gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven duiden en deze op echtheid beoordelen. Het project heeft een looptijd van 6 jaar.

In dit project werken wetenschappers samen met erfgoedprofessionals en geïnteresseerde burgers. Daarbij is in het bijzonder ook aandacht voor het ontwikkelen van verantwoorde en verklaarbare AI-modellen.

Verrijking van de digitale collectie

De KB heeft een omvangrijke digitale erfgoedcollectie, zoals boeken, kranten en tijdschriften, die we onder meer beschikbaar stellen via Delpher. Door mee te doen aan dit project kunnen we deze digitale collectie nóg beter ontsluiten voor gebruikers. Daarnaast kunnen we deze ook verbinden en verrijken met andere digitale collecties. Bijvoorbeeld door gedigitaliseerde kranten te verbinden met audiovisuele collecties van andere instellingen. Zo krijgen erfgoedcollecties veel meer diepgang en context.

Goed nieuws voor de erfgoedsector

Rosemarie van der Veen-Oei, hoofd afdeling Onderzoek bij de KB: “Deze toekenning is geweldig nieuws voor de erfgoedsector. AI biedt kansen voor de KB, en tegelijkertijd is het belangrijk dat de modellen die we gebruiken verklaarbaar en verantwoord zijn. Dankzij deze samenwerking kunnen we verder kijken dan de huidige grote taalmodellen. De resultaten uit HAICu kunnen ons helpen om de toegang tot onze datasets voor onze gebruikers te waarborgen, op een duurzame wijze en met gebruik van AI.”

Nationale Wetenschapsagenda

De subsidie is toegekend in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Bekijk ook de andere projecten die subsidie hebben gekregen van NWO.