Inhoudsblokken

Bibliotheken hebben in 2022 meer activiteiten dan ooit georganiseerd. Ook het aantal bezoeken aan de bibliotheek nam toe. Dat en meer blijkt uit het onderzoek dat de KB jaarlijks doet naar de stand van openbare bibliotheken. De KB werkt hiervoor samen met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers laten zien dat de bibliotheek haar positie als centrale ontmoetingsplaats steeds meer versterkt.

Krachtig herstel na coronamaatregelen

Tot aan het begin van 2022 hadden bibliotheken te maken met coronamaatregelen. Zij mochten hierdoor bijvoorbeeld maar beperkt open. Hierna lieten de bibliotheken een krachtig herstel zien. De bibliotheken werden in 2022 in totaal 50,3 miljoen keer bezocht. Ter vergelijking: in de afgelopen coronajaren daalde het aantal bezoeken op het dieptepunt tot 31,3 miljoen. Ook het aantal activiteiten dat bibliotheken organiseerden steeg in 2022 naar een recordhoogte van 247 duizend. Dit bevestigt dat de bibliotheek steeds meer een centrale ontmoetingsplaats is waar iedereen terechtkan.

Meer nieuwe leden, meer uitleningen

De bibliotheken telden in 2022 1,3 miljoen volwassen leden en 2,2 miljoen jeugdleden (tot 18 jaar). Zij leenden samen meer fysieke boeken dan in het jaar daarvoor: in totaal 53,3 miljoen, tegenover 39,8 miljoen in 2021. De bibliotheken laten met deze groei een mooie inhaalslag zien, al is het aantal uitleningen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. 

De online Bibliotheek groeide. Het aantal accounts nam met 20% toe tot ruim 524 duizend. In 2022 werden er tot slot bijna 2,1 miljoen luisterboeken geleend via de online Bibliotheek en 5,3 miljoen e-books.

 

 

Meer uitleningen via de Bibliotheek op school  

Ook het aantal uitleningen van bibliotheekboeken via de 'Bibliotheek op school' of een soortgelijke samenwerking met scholen groeide. Met deze aanpak slaan onderwijs, bibliotheken en gemeenten de handen ineen en worden kinderen en jongeren gestimuleerd om meer te lezen. In 2022 werden er via scholen circa 6,5 miljoen bibliotheekboeken uitgeleend. In de coronaperiode was dit teruggelopen tot circa 4 miljoen. Ruim 781 duizend leerlingen werden zo bereikt in het schooljaar 2021-2022. 

Statistieken Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Voor het eerst geven de statistieken ook volledig inzicht in de bibliotheekcijfers van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Op de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) en op de CAS-eilanden (Curaçao, Aruba en Sint-Maarten) waren in 2022 circa 32,6 duizend inwoners lid van de openbare bibliotheek. 

Meer over het onderzoek

De KB verzamelt jaarlijks bibliotheekgegevens als onderdeel van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van een dossier, een dashboard en een infographic

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met: