Inhoudsblokken

De KB is al vanaf het begin een belangrijke partner van PublicSpaces. Dit samenwerkingsverband tussen organisaties in het publieke domein zet zich in voor een veilige digitale omgeving. Tijdens de PublicSpaces Conferentie 2022, die deze week in Amsterdam werd gehouden, werden kwesties besproken die hiermee te maken hebben. Ook de KB was erbij.

Verschillende disciplines bij PublicSpaces Conferentie

Tijdens deze conferentie kwamen partijen uit verschillende disciplines van de samenleving samen: schrijvers, filosofen, onderzoekers, journalisten, politici, programmamakers en wetenschappers. Zij bespraken belangrijke vraagstukken, zoals de bescherming van onze privacy, mensenrechten en vrijheid van meningsuiting. Ook ging het over de vraag hoe zelfstandig je nog kunt zijn in de digitale wereld van vandaag, waarin grote bedrijven veel informatie over ons verzamelen en veel invloed hebben op ons gedrag. Daarnaast bespraken we wat de risico’s zijn wanneer deze techbedrijven nog meer invloed krijgen.

Rol voor publieke organisaties

Grote publieke organisaties zoals de KB kunnen een belangrijke rol spelen bij deze vragen. Dat doen zij door een strategie op te stellen waarin zij duidelijk maken hoe zij minder afhankelijk willen worden van grote techbedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld diensten en apps van andere spelers gebruiken. Ook kunnen ze andere bedrijven en mensen aanmoedigen om vragen te stellen over hun afhankelijkheid van deze bedrijven.

De Digitale Spoelkeuken

Tijdens de PublicSpaces Conferentie 2022 (bekijk de website van de conferentie) droeg de KB bij aan de presentatie van De Digitale Spoelkeuken: een tool waarmee je de digitale middelen die je als organisatie gebruikt, tegen het licht houdt. Passen ze bij de publieke kernwaarden die je nastreeft? Denk bijvoorbeeld aan hoe jouw (marketing)tools of websites persoonsgegevens verwerken of welke social media je inzet voor promotie. Zo leer je als organisatie ook hoe je de digitale ruimte daadwerkelijk publiek kunt maken – een relevante opgave voor bibliotheken. Inmiddels zijn de eerste bibliotheken al met De Digitale Spoelkeuken aan de slag gegaan. Zelf past de KB deze werkwijze toe op Delpher. 

Over PublicSpaces

PublicSpaces is een samenwerking van verschillende publieke organisaties, zoals publieke omroepen, erfgoedinstellingen, festivals, bibliotheken, musea en onderwijsinstellingen. Samen werken zij aan een oplossing voor een probleem van ons allemaal: de afhankelijkheid van onze samenleving van big tech-bedrijven en hun platformen. Deze bedrijven zijn niet gedreven door zogenaamde publieke waarden als privacy, autonomie en transparantie, maar door commerciële belangen. De KB is sinds 2018 partner van PublicSpaces.