Inhoudsblokken

De programmalijn Verbonden digitaal erfgoed is van start. Met deze programmalijn van stichting Pica in samenwerking met de KB kunnen digitale erfgoedcollecties met elkaar verbonden worden. Je kunt daardoor makkelijker informatie over 1 onderwerp in verschillende collecties vinden.

Waarom deze programmalijn?

Met de programmalijn Verbonden digitaal erfgoed wil stichting Pica gedigitaliseerde historische collecties in Nederland met elkaar verbinden. Er zijn veel digitale erfgoedcollecties, maar momenteel staan die vaak los van elkaar. Door collecties aan elkaar te koppelen vinden gebruikers in 1 zoekopdracht alles over een bepaald onderwerp. Dit is nuttig voor wetenschappers maar ook voor vrijetijdsonderzoekers, de creatieve industrie en het onderwijs. Het verbinden van collecties vergroot zo hun maatschappelijke waarde. 

Erfgoedorganisaties met digitale bibliotheek- of erfgoedcollecties kunnen nu projectvoorstellen indienen. Hiermee kunnen zij hun digitale collecties verkennen, verbinden en verrijken. 

Subsidiemogelijkheden

De programmalijn Verbonden digitaal erfgoed bestaat uit 3 verschillende financieringsregelingen. Hiermee kunnen erfgoedinstellingen hun digitale bibliotheek- of erfgoedcollecties verkennen, verbinden en verrijken. Meer informatie hierover en inschrijfformulieren vind je op de projectpagina.

Hoe werkt het verbinden van collecties?

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van nieuwe technieken als Linked Open Data (LOD) en persistent identifiers. LOD is een manier van data aanbieden waarbij makkelijk verbinding gelegd kan worden met andere data. Een persistent identifier is een permanente verwijzing naar bepaalde informatie. Dit gebeurt allemaal met nieuwe open standaarden als IIIF. Dit alles betekent dat informatie in de eigen collectie blijft, maar tegelijk ook gekoppeld wordt aan informatie uit andere collecties. Zo kan de gebruiker in 1 zoekopdracht verschillende collecties doorzoeken. 

Samenwerking NDE

De programmalijn wordt uitgevoerd in samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Binnen dit netwerk ontwikkelt de erfgoedsector landelijke voorzieningen om digitaal erfgoed voor iedereen zichtbaar en bruikbaar te maken. Het gebruik van collecties wordt zo veel groter, laagdrempeliger en zeer divers. De KB is onderdeel van dit netwerk. Het nieuwe programma Verbonden Digitaal Erfgoed sluit aan op de uitgangspunten in de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Deze beschrijft hoe collecties met elkaar verbonden kunnen worden vanuit het perspectief van de gebruikers. Veel instellingen zijn al gezamenlijk bezig om onderlinge verbindingen te leggen.