Verbonden digitaal erfgoed

Veel historische collecties in Nederland zijn gedigitaliseerd maar staan op zichzelf. Als deze collecties met elkaar verbonden worden kunnen mensen in 1 zoekopdracht alles over een bepaald onderwerp vinden. Dit vergroot de maatschappelijke waarde van de collecties door ze beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken. De programmalijn Verbonden digitaal erfgoed van stichting Pica in samenwerking met de KB helpt hierbij. Erfgoedinstellingen met digitale erfgoed- of bibliotheekcollecties kunnen projectvoorstellen indienen om hun collecties te verkennen, verbinden en te verrijken. 

Wie werken mee aan het project?

De programmalijn Verbonden digitaal erfgoed wordt gefinancierd door stichting Pica. De penvoering van de programmalijn ligt bij de KB. De programmalijn zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Netwerk Digitaal Erfgoed. Deelnemende erfgoedinstellingen worden gestimuleerd om NDE-compatibel te werken, het NDE-manifest te ondertekenen en de uitgangspunten van NDE te implementeren. 

'Uit onderzoek blijkt dat minstens 15 procent van de Nederlanders weleens gebruik heeft gemaakt van gedigitaliseerd historisch erfgoed.'

Lily Knibbeler, algemeen directeur KB

Financieringsregelingen

Erfgoedinstellingen kunnen een voorstel indienen voor 1 van de volgende 3 financieringsregelingen. Hiermee kunnen zij hun digitale bibliotheek- of erfgoedcollecties verkennen, verbinden of verrijken. 

Verkennen

De projecten binnen deze regeling zijn gericht op het opbouwen van kennis binnen de instellingen. De erfgoedinstelling doet ervaring op met 1 of meerdere richtlijnen van NDE om een digitale collectie NDE-compatibel te maken. Het leveren van een product, bijvoorbeeld Linked Open Data (LOD), is niet verplicht. De maximale projectgrootte is € 15.000.

Verbinden

In deze projecten wordt kennis en technologie samengevoegd en worden NDE-compatibele producten opgeleverd. De maximale projectgrootte is € 75.000.

Verrijken

In deze projecten worden verbindingen tot stand gebracht tussen verschillende digitale erfgoedcollecties van samenwerkende netwerkpartners. Projecten uit deze lijn kunnen de standaard worden voor andere erfgoedinstellingen en worden herbruikbaar beschikbaar gesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de NDE-richtlijnen en compatibiliteitseisen. De maximale projectgrootte is € 150.000.

Hoe doe je een projectaanvraag?

Geïnteresseerde deelnemers worden geadviseerd om voor het indienen van een aanvraag contact op te nemen met een van de leden van het kernteam. Dit kan door middel van het indienen van het formulier Projectidee of door te mailen via onderstaand e-mailadres. 

Het kernteam ondersteunt erfgoedinstellingen tijdens het aanvraagproces en schrijft na indiening van de projectaanvraag een advies voor Stichting Pica. Aanvragen mogen gedurende het hele jaar worden ingediend bij het kernteam maar deze worden op minimaal twee momenten doorgezet naar Stichting Pica. De deadlines voor het inleveren van de projectaanvragen in 2024 zijn:

  • 15 maart 2024 voor het doorzetten naar Stichting Pica op 1 april 2024.
  • 15 oktober 2024 voor het doorzetten naar Stichting Pica op 1 november 2024.

Ondersteuning vanuit het kernteam

Het Verbonden digitaal erfgoed team, bestaande uit Marg van der Burgh (programmamanager), Renée Schilling (programmacoördinator), Bob Coret (technisch adviseur) en Enno Meijers (Chief Technologie Officer, NDE) staat erfgoedinstellingen bij in de voorbereiding en uitvoering van de projecten. 

Bij de uitvoering van de projecten is er regelmatig contact met het kernteam over de voortgang van de projecten door middel van tussentijdse rapportages of via direct contact als (complexe) problemen zich voordoen. Ook organiseert het kernteam minimaal twee keer per jaar een kennismiddag om elkaar te informeren en inspireren over de uitvoering van de projecten en worden er (op aanvraag van de projectleiders) inhoudelijke kennissessies gehouden met experts.  

Contact en inspiratie

Wil je meer weten over de programmaregeling of het doen van een projectaanvraag? Neem dan contact op met Renée Schilling via @email.

Ter inspiratie: op de website van Netwerk Digitaal Erfgoed lees je over verschillende projecten die zijn uitgevoerd in de pilotfase van deze programmalijn zoals het gebruik van het open source collectiebeheerssysteem Omeka S door Tresoar, de Universiteitsbibliotheek van Maastricht en de Universiteitsbibliotheken van Leiden. 

Of lees de ervaringen van de Athenaeumbibliotheek. Zij vertellen hoe zij zich als kleine organisatie hebben aangesloten bij de nieuwe ontwikkelingen om haar collectie klaar te stomen voor linked open data.