Adriaan Bogaers

Inhoudsopgave

De collectie Adriaan Bogaers in het kort

  • Inhoud: verzameling handschriften, incunabelen, oude drukken en bijzondere uitgaven uit latere tijd. De nadruk ligt op taal- en letterkunde, specifiek het Middelnederlands, en het werk van 16e- en 17e-eeuwse dichters.
  • Omvang: circa 3.500 gedrukte werken, circa 50 handschriften en circa 2,4 meter eigen werk: manuscripten, aantekeningen en afschriften.
  • Toegang: vindbaar via de KB-catalogus. Als collectie zijn ze beschreven in Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek gedurende het jaar 1870.
  • Meer informatie: Jeroen Vandommele.

Over Adriaan Bogaers

Adriaan Bogaers werd in 1795 geboren in Den Haag. Na een studie rechten maakte hij snel carrière. Uiteindelijk werd hij vicepresident van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Bogaers nam daarnaast enthousiast deel aan het genootschapsleven en ontwikkelde zich tot dichter. Hoogtepunten in zijn kleine oeuvre zijn De togt van Heemskerk naar Gibraltar (1860) en Jochébed (1861). In 1853 moest hij stoppen als vicepresident vanwege blijvende doofheid. Vanaf toen vulde hij zijn dagen vooral met taalkundige studies en het verzamelen van boeken.

Ontstaan van de collectie Adriaan Bogaers

De collectie werd bij elkaar gebracht door de jurist en letterkundige Adriaan Bogaers (1795-1870) . In 1870 schonk zijn dochter J.M. Bogaers de stukken aan de KB. Na het overlijden van Adriaan Bogaers in 1870 werd bibliothecaris M.F.A.G. Campbell kans gegeven een keuze te maken uit de bibliotheek van meer dan 10.000 delen, in door Bogaers bestelde boekbanden. In 1895 volgde een tweede legaat door Bogaers’ schoonzoon, T.A. Klinkhamer, met werk van Bogaers zelf. De schenking uit 1895 omvatte een belangrijke collectie werken van de dichter Tollens.

Inhoud van de collectie Adriaan Bogaers

De verzameling bevat letterkundige en taalkundige boeken, theologische, filosofische en juridische handschriften en gedrukte werken, reisbeschrijvingen en studies op het gebied van de geneeskunde, de natuurkunde en de kunst. Daaronder bevinden zich bijna 50 middeleeuwse handschriften, maar ook 19e-eeuwse plaatwerken. De collectie bevat ook manuscripten, drukproeven en revisies van Bogaers’ eigen gedichten. De collectie bevat verder filologische en taalkundige aantekeningen van Bogaers, zoals een aantal glossaria op Middelnederlandse werken en afschriften van Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme.

Toegankelijkheid van de collectie Adriaan Bogaers

De collectie kan worden geraadpleegd in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB.

Relatie met andere collecties

De andere 6.000 delen uit de bibliotheek van Bogaers werden in 1870 geschonken aan het Rotterdamsch Leeskabinet en gingen verloren in het bombardement op Rotterdam in mei 1940.

Meer lezen over Adriaan Bogaers?

Artikelen

  • ‘Geschenk van Mejufvrouw J.M. Bogaers te Rotterdam’. Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek gedurende het jaar 1870. KB, 1871, pp. 1-135.
  • Thomassen, K. ‘A. Bogaers, jurist en letterkundige 1795-1870’. Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Wbooks, 1998. pp. 108-112.

Boeken

  • Werken en handschriften van H. Tollens Cz. en Mr. A. Bogaers. KB, 1896.
  • Gleichman, J.G. Het leven van A. Bogaers (1795-1870). Metzler & Basting, 1875.