Rijklof Michael van Goens

De collectie Rijklof Michael van Goens in het kort

  • Inhoud: brieven van en naar Rijlof Michael van Goens; persoonlijke geschriften, zoals dagboeken en verhandelingen, aantekeningen en proeven. 
  • Omvang: 5 meter, waarvan 5.100 brieven.
  • Toegang: titels zijn vindbaar via de KB-catalogus. Ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties; worden niet uitgeleend. De brieven zijn ook verwerkt in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN). Als collectie is het geheel in detail ontsloten met een gedrukte inventaris.
  • Meer informatie: Jeroen Vandommele

Over Rijklof Michael van Goens

Rijklof Michael van Goens werd in 1748 geboren in Utrecht in een bekende en rijke familie. Hij was een slimme leerling en meldde zich op 12-jarige leeftijd al aan in Utrecht voor een universitaire opleiding. 3 jaar later volgden zijn eerste publicaties, vooral studies over de klassieke letteren. Ook toonde hij interesse in de Nederlandse letteren. 

In 1766 kreeg hij een buitengewoon hoogleraarschap aangeboden aan de Universiteit van Utrecht. Na een ruzie met orthodoxe protestantse predikanten, nam hij in 1776 ontslag en brak hij met de wetenschap. Er volgde een korte politieke carrière in het stadsbestuur van Utrecht. Als aanhanger van het koningshuis maakte hij heel wat vijanden, ook binnen Utrecht, waar veel mensen daar juist tegen waren.

In 1783 nam hij (gedwongen) ontslag en verhuisde naar Den Haag. Daar bekeerde hij zich tot het christendom. Uiteindelijk verliet hij Nederland en verhuisde hij naar Zwitserland. De rest van zijn leven bracht hij reizend door Duitsland door.

  • Silhouetportret van Rijklof Michael van Goens.

Inhoud van de collectie Rijklof Michael van Goens

De verzameling Rijklof Michael van Goens geeft een beeld van het leven van deze man, die bekend stond als tegendraads en bijzonder slim. De KB-collectie bestaat uit zijn persoonlijk archief. Hierin zitten ruim 5.000 brieven aan Van Goens, enkele honderden brieven die hij zelf schreef, dagboeken en andere persoonlijke aantekeningen, politieke, godsdienstige en wetenschappelijke verhandelingen en notities, verhalen, gedichten en tekeningen.

  • Brief van Johann Wolfgang von Goethe aan Rijklof Michael van Goens, 31 december 1794, KB, KW 132 G 9

Ontstaan van de collectie Rijklof Michael van Goens

Na het overlijden van Van Goens in 1810 werd zijn bibliotheek geveild. Daniel François van Alphen, de zoon van Van Goens’ jeugdvriend en zwager Hieronymus van Alphen, kreeg het persoonlijke archief. In 1874 schonk diens erfgenaam, Daniel François junior, de collectie aan de KB.

Toegankelijkheid van de collectie Rijklof Michael van Goens

De collectie Rijklof Michael van Goens kan alleen op aanvraag geraadpleegd worden in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB. De titels zijn niet te leen. Je kunt toegang tot de collectie aanvragen via de KB-catalogus.

Literatuur over de collectie Rijklof Michael van Goens

Boeken

  • Bos, J., Inventaris van het archief van Rijklof Michael van Goens (1748-1810), KB, 1987.
  • Bos, J., Rijklof Michaël van Goens (1748-1810), literator, politicus, piëtist. catalogus van de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage, KB, 1988.
  • Wille, J., De literator R. M. van Goens en zijn kring. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 1993.