Brieven

Inhoudsopgave

De collectie brieven in het kort

  • Inhoud: brieven van geleerden, kunstenaars, auteurs, politici en anderen, vanaf de 16e eeuw tot nu.
  • Omvang: 140.000-150.000 brieven.
  • Toegang: de titels zijn beschreven in de KB-catalogus. Je kunt ze bekijken in de leeszaal Bijzondere Collecties; we lenen ze niet uit. De brieven zijn ook verwerkt in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).
  • Meer informatie: Jeroen Vandommele.

Over de collectie brieven

De collectie brieven van de KB is een belangrijke bron voor historisch onderzoek. In de collectie vind je bijvoorbeeld brieven van geleerden, zoals cartograaf Abraham Ortelius (1527-1598), classicus Gisbert Cuper (1644-1716), R.M. van Goens (1758-1810), rijksarchivaris Hendrik van Wijn (1740-1831), de neerlandicus Jan te Winkel (1847-1927) en godsdienstpsycholoog en publicist Fokke Sierksma (1917-1977).

Daarnaast vind je in de collectie brieven van letterkundigen, zoals dichter en staatsman Constantijn Huygens (1596-1687), uitgever en dichter J. Immerzeel Jr. (1776-1841), dichter en criticus Hendrik Marsman (1899-1940) en het correspondentiearchief van De Nieuwe Gids.

In de collectie vind je ook brieven van kunstenaars. Denk bijvoorbeeld aan de schilders Jan Toorop (1858-1928) en Willem Witsen (1860-1923) en de componist Willem Pijper (1894-1947). Ook zijn er brieven van de schilders R.N. Roland Holst (1868-1938) en Dick Ket (1902-1938).

Staatkundige collecties zijn die van Ch.Fr. Lebrun (1739-1824) en L.W.C. Keuchenius (1822-1893). Daarnaast zijn in de collectie familiecorrespondenties te vinden, zoals in het archief Cornets de Groot en de familie- en kennissenkring rond A.J. Enschedé (1829-1896). Ook heeft de KB losse brieven uit aangekochte verzamelingen, zoals die van G.J. Beeldsnijder van Voshol (1791-1853) Sommige zijn van belangrijke figuren uit de Nederlandse geschiedenis tussen 1500 en 1800, zoals Desiderius Erasmus (1466-1536), Willem van Oranje (1533-1584), Hugo de Groot (1583-1645), Johan de Witt (1625-1672) en Michiel de Ruyter (1607-1676).

Ontstaan van de collectie brieven

De brieven zijn op verschillende manieren en op verschillende tijdstippen in de collectie opgenomen.

Toegankelijkheid van de collectie brieven

De collectie brieven kan alleen geraadpleegd worden in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB. Alle brieven van de KB zijn ook beschreven in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).

Relatie met andere collecties

De KB heeft afspraken gemaakt met het Literatuurmuseum over de collecties van moderne schrijvers en letterkundigen. We vullen op dit terrein alleen collecties aan die we al in ons bezit hadden.