Jan te Winkel

Inhoudsopgave

De collectie Jan te Winkel in het kort

  • Inhoud: brieven aan en van neerlandicus Jan te Winkel, stukken over zijn openbare en persoonlijke leven en aantekeningen voor wetenschappelijke publicaties.
  • Omvang: 12.000 brieven, 1000 kopieën van uitgaande brieven en 714 mappen met archivalia.
  • Toegang: vindbaar via de KB-catalogus. Ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties; worden niet uitgeleend. Als collectie is het geheel in detail ontsloten met een gedrukte inventaris. De brieven zijn ook verwerkt in de Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN).
  • Meer informatie: Jeroen Vandommele.

Geschiedenis van de collectie Jan te Winkel

Dit archief geeft een compleet beeld van het leven en werk van neerlandicus Jan te Winkel (1847-1927). Te Winkel vond het lastig om dingen weg te gooien. Daardoor is het archief erg groot. Het bevat alle door Te Winkel ontvangen brieven en kopieën van 1.000 uitgaande brieven, waaronder van en aan zijn echtgenote, schoonvader en kinderen.

Daarnaast vind je in de collectie aantekeningen bij door Te Winkel gegeven colleges, maar ook kladversies en definitieve versies van wetenschappelijke artikelen en publicaties, waaronder zijn proefschrift Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw (1877) en zijn belangrijkste werk De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (1908-1921).

Ontstaan van de collectie Jan te Winkel

In 1953 droeg Pieter Willem te Winkel het archief van zijn vader over aan het Letterkundig Museum. In 1981 besloten de erven het archief in permanente bruikleen aan de KB over te dragen. In 1984 werd daaraan een aantal stukken toegevoegd die al in de collectie van het Letterkundig Museum waren verwerkt.

Toegankelijkheid van de collectie Jan te Winkel

De collectie kan worden geraadpleegd in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB.

Relatie met andere collecties

Enkele stukken van Te Winkel bevinden zich in de collectie van de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. De bibliotheek van Te Winkel werd in november 1928 geveild door J.L. Beijers uit Utrecht. De Universiteitsbibliotheek Utrecht kocht een deel van die bibliotheek: 2 boekenkasten met een verzameling van meer dan 1.000 toneelstukken.

Literatuur over de collectie Jan te Winkel

Boeken

  • Bos, J.J.M. & Lof, N.J.P. van der. Inventaris van het archief van Prof. dr. Jan te Winkel (1847-1927). KB, 1984.
  • Bos, J.J.M, Lof, N.J.P. van der & Thomassen, K. (red.). Jan te Winkel, neerlandicus: expositie Koninklijke Bibliotheek, 11 januari t/m 21 februari 1985. KB, 1985.