Frans protestantisme (Roobolcollectie)

De Roobolcollectie in het kort

  • Inhoud: bevat theologische, kerkhistorische en filosofische publicaties op het gebied van het Franse protestantisme van de 16e tot en met de 18e eeuw. 
  • Omvang: circa 480 boeken.
  • Toegankelijkheid: de boeken zijn beschreven in de KB-catalogus en je kunt ze inzien in de leeszaal Bijzondere Collecties. Ze worden niet uitgeleend.
  • Meer informatie: Esther van Gelder.

Inhoud van de Roobolcollectie

De Collectie Roobol bevat oude drukken, literatuur en tijdschriften op het gebied van het Frans protestantisme (calvinisme). Bijna driekwart van deze werken is uitgegeven in de periode 1520-1800, toen de Franse protestanten (Hugenoten) vervolgd werden. Daarmee is de collectie Roobol een belangrijke bron voor iedereen die meer wil weten over het Frans protestantisme in een periode van godsdienststrijd en vervolging.

Het zwaartepunt van de collectie ligt bij 17e- en 18e-eeuwse publicaties die in Frankrijk en Nederland gedrukt zijn. De boeken zijn geschreven in het Latijn en Frans of vertaald in het Nederlands. Het zijn vooral theologisch-wijsgerige werken, zoals memoires, reisverslagen, biografieën, historische en filosofische werken. Veel van deze oude drukken waren verboden of zijn clandestien verschenen met een vervalst impressum. De oudste boeken dateren uit de eerste helft van de 16e eeuw. Het zijn vroege Geneefse drukken van Johannes Calvijn en zijn navolgers, maar ook enkele werken van auteurs uit de Franse prereformatie (1520-1540).

Verder bevat de collectie publicaties die met protestantisme en Dordrecht te maken hebben, zoals in het Frans vertaalde werken van Dordtse auteurs en in Dordrecht gedrukte Franstalige werken.

De Roobolcollectie: verzameling van een Dordtse predikant

Johan Willem Roobol (1895-1978) was predikant bij de Hervormde Gemeente van Egmond aan Zee. Hij stond bekend om zijn vrijzinnigheid. Hij was geïnteresseerd in de intellectuele geschiedenis van het Franse protestantisme en verzamelde oude uitgaven op dit gebied.

Bij zijn dood in 1978 ging zijn bibliotheek van ongeveer 100 boeken naar de Stichting Verenigde Openbare Bibliotheken in zijn geboorteplaats Dordrecht. Voorwaarde was dat de collectie zou worden onderhouden en uitgebreid. Daarvoor liet hij een geldbedrag na.

Sinds 1986 is de collectie in bruikleen bij de KB, waar het wordt beheerd, beschreven en ter beschikking gesteld voor onderzoek. De KB ontvangt jaarlijks een bedrag uit het legaat om de collectie uit te breiden.

Toegankelijkheid van de Roobolcollectie

De boeken zijn beschreven in de KB-catalogus en gekenmerkt met signatuur ROOBOL. Ze kunnen worden ingezien in de leeszaal Bijzondere Collecties. Ze worden niet uitgeleend.

Literatuur over de Roobolcollectie

Artikel

  • Roessingh, J.R.H. 'J.W. Roobol, Nederlands-hervormd predikant 1895-1978'. Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek, 1789-1998. 1998, pp. 203-206.

Boek

  • Verzaal, E.J. Expositie collectie Roobol: Frans protestantisme: exil-literatuur uit de 16e tot en met de 18e eeuw. Dordrecht, 2009.