Zoeken in de STCN met SPARQL

De data uit de STCN zijn ook geconverteerd Resource Description Framework (RDF). Het doel hiervan is om in de STCN data complexere zoekacties mogelijk te maken dan in de bestaande STCN-webinterface en bovendien flexibele uitvoer op maat mogelijk te maken. Zo kunnen data van verschijnen gecombineerd worden met gegevens over genre, om te zien welk genre wanneer populair was. En kan met één zoekactie getoond worden hoe formaten van boeken voor jongeren zich ontwikkelden in de loop der tijd.

In die nieuwe zoektool moeten zoekcommando’s in SPARQL gegeven worden. Hieronder volgt een link naar de nieuwe zoekomgeving en naar een handleiding en verdere uitleg.