Voor uitgevers

Deponeer uw publicatie voor de depotcollectie

Als uitgever in Nederland kunt u bij de KB terecht voor de duurzame opslag van uw publicaties. De KB bewaart die uitgaven als onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed onder optimale condities in de depotcollectie. Een unieke collectie die beoogt alle in Nederland uitgegeven publicaties, bij voorkeur in digitale vorm, op één centraal punt bij elkaar te brengen. Door uw publicaties te sturen levert u een wezenlijke bijdrage aan deze uiterst belangrijke bron van informatie voor studie en onderzoek.

ISBN en ISSN nodig

Voor op papier verschenen titels is het noodzakelijk dat uw publicatie beschikt over een ISBN of ISSN. Dat is niet strikt noodzakelijk voor digitaal verschenen monografieën maar wel wenselijk.