Welke publicaties bewaart de KB?

De KB streeft ernaar om alle Nederlandse publicaties en publicaties die over Nederland gaan te bewaren. Denk aan boeken, kranten, wetenschappelijke publicaties en tijdschriften bijvoorbeeld, maar ook websites. Van elke publicatie willen we 1 exemplaar bewaren.

Bewaart de KB publicaties fysiek of digitaal?

Allebei. De KB heeft ruim 120 kilometer aan boeken, kranten en tijdschriften staan in het magazijn. We hebben echter ook een digitaal archief, het e-Depot. Tegenwoordig bewaren we publicaties die zowel fysiek als digitaal zijn verschenen, bij voorkeur digitaal. Daar hebben we enkele redenen voor.

 • Ten eerste lezen steeds meer mensen digitaal. Op een e-reader bijvoorbeeld. Daar passen we onze dienstverlening op aan.
 • Een collectiestuk dat we digitaal bewaren, kunnen we op meerdere manieren beschikbaar stellen voor onderzoekers. Voor onderzoekers is een digitaal stuk vaak handiger, bijvoorbeeld voor dataonderzoek.
 • Tot slot kunnen we onze collectie beter bewaren voor de toekomst als deze digitaal is. Fysieke boeken, kranten en tijdschriften nemen veel ruimte in. En ze zijn kwetsbaar voor bijvoorbeeld brand en water.

De KB krijgt nog veel boeken fysiek binnen: wekelijks zo'n 10 meter. Er zijn ook boeken die we juist fysiek willen bewaren. Denk aan boeken met een bijzondere vormgeving, geïllustreerde kinderboeken of poëzie. We volgen bij de selectie de Criteria for Determining Special Collections Status van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en het advies van de conservatoren.

Bezit de KB alle boeken die ooit in Nederland zijn uitgegeven?

Helaas niet. Tegenwoordig willen we alle Nederlandse werken en werken over Nederland bewaren. Vroeger werden sommige boeken echter als minder belangrijk gezien. Boeketreeksen bijvoorbeeld, maar ook thrillers, detectives en erotische verhalen. Hierdoor is onze collectie niet compleet. Anders gezegd: er zijn hiaten, gaten. Tegenwoordig beseffen we hoeveel deze boeken ons vertellen over de tijd waarin ze zijn geschreven. We doen dan ook ons best deze gaten in de collectie op te vullen.

Hoe zorgt de KB dat werken die vroeger niet bewaard zijn alsnog in de collectie komen?

De KB voert een zogeheten retrobeleid. Dat betekent dat we actief zoeken naar werken die we missen in onze collectie. Op veilingen bijvoorbeeld, via particulieren of op internet. Dit doen we op basis van onderzoek naar de gaten in onze collectie. Onze collectiespecialisten houden zich hiermee bezig.

Hoe kun je de collectie van de KB inzien?

Er zijn verschillende manieren om de collectie van de KB in te zien. De KB houdt zich ook actief bezig met het digitaliseren van de collectie. Hierdoor kun je steeds meer werken digitaal bekijken.

 • Een groot deel van de collectie staat in het magazijn van de KB. Deze boeken, kranten en tijdschriften kun je in de KB zelf bekijken. Hier heb je een jaarpas voor nodig. Je kunt de publicatie dan aanvragen en inzien in de leeszaal. Ook de websites die de KB verzamelt, kun je inzien in het KB-gebouw zelf.
   
 • Via honderden wetenschappelijke databanken en digitale bronnen, waar je met een KB-lidmaatschap toegang toe hebt.
   
 • Via online diensten als Delpher en DBNL. Hier vind je heel veel boeken, kranten en tijdschriften uit onze collectie. Je hebt hier geen KB-lidmaatschap voor nodig.
   
 • Via de online Bibliotheek en Jeugdbibliotheek.nl. Hiervoor moet je lid zijn van een openbare bibliotheek.

Bewaren jullie boeken die in eigen beheer zijn uitgegeven?

We hebben geen zicht op boeken die in eigen beheer worden uitgegeven. We verzamelen ze dan ook niet actief. Wie een boek in eigen beheer uitgeeft, kan een digitaal exemplaar aanleveren bij ons.