De sociaal-educatieve kaart HetInformatiepunt.nl geeft een overzicht van cursussen en praktische hulp en ondersteuning rondom basisvaardigheden door bibliotheken en partners. De website is een hulpmiddel voor medewerkers van de informatiepunten. Zij kunnen de website gebruiken om lokaal de juiste hulp en of cursus te vinden.

Wat vind je op HetInformatiepunt.nl?

HetInformatiepunt.nl laat de activiteiten zien op het gebied van basisvaardigheden van bibliotheken en hun partners in Nederland. Op deze website vind je het aanbod van alle deelnemende bibliotheken bij elkaar. Ook kun je hier terugvinden in welke bibliotheek je hulp kunt krijgen bij je belastingaangifte of waar je een Informatiepunt Digitale Overheid vindt.

Voor wie is het HetInformatiepunt.nl?

HetInformatiepunt.nl leidt de gebruiker door het aanbod. Dat gebeurt met een interactieve beslisboom, die samen met de doelgroep minder (digi)taalvaardigen is ontwikkeld. De site is gebruiksvriendelijk en geschreven in eenvoudige taal. De website gaat uit van de vraag van de gebruiker, zodat mensen zelf de informatie en het aanbod kunnen vinden dat bij hen past.

De website is niet alleen handig voor degene die hulp zoekt, maar ook voor een professional of mantelzorger. Je kunt de website ook samen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een klantmanager sociale dienst en een werkzoekende. Of een vrijwilliger van het Taalpunt en een taalleerder.

Waarom bieden we HetInformatiepunt.nl aan?

De bibliotheek is de plek waar je informatie vindt. Via deze website kom je erachter wat welke bibliotheek te bieden heeft. Daardoor kun je gericht binnenstappen met een vraag of verzoek of als je een cursus wilt volgen.

Het succes van HetInformatiepunt.nl

HetInformatiepunt.nl maakt het aanbod rondom basisvaardigheden inzichtelijk. Dat is belangrijk omdat het aantal landelijke en lokale overheidsopgaven groeit. Denk aan de regionale plannen rondom basisvaardigheden, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Maar ook rond de lokale opgaven rond armoede, eenzaamheid, werk, gezondheid en opvoeding wordt veel georganiseerd. Binnen al dat aanbod kan de bibliotheek een spin in het web zijn. Hiermee versterkt zij haar maatschappelijke rol.

G!DS en de sociaal-educatieve kaart

HetInformatiepunt.nl wordt gevuld met informatie uit G!DS. Dat is de centrale database met gegevens over organisaties en hun aanbod op sociaal en cultureel gebied. Deze data hoeven maar 1 keer te worden ingevoerd. Vervolgens worden ze voor verschillende websites gebruikt.