Een International Standard Name Identifier (ISNI) is voor een mens wat een Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN) is voor een boek. Het is een uniek nummer van 16 cijfers. Het wordt gekoppeld aan publieke namen van mensen en organisaties die betrokken zijn bij het maken, beheren en verspreiden van creatieve content, zoals boeken en illustraties.

Wat is de taak van de KB?

De KB is sinds een paar jaar het ISNI-registratiekantoor voor Nederlandse publieke namen van mensen die werken in een creatieve sector, zoals de uitgeefwereld.

Daarnaast is de KB lid van de Steering Committee van de Library Consultation Group. De Library Consultation Group formuleert wereldwijd behoeften vanuit de bibliotheeksector en verbindt die met behoeften van andere sectoren. De Steering Committee ondersteunt het werk van de Library Consultation Group.

De KB beheert en onderhoudt ISNI nog niet voor organisaties, maar wil dat over een paar jaar wel gaan doen.

Voor wie is ISNI?

ISNI is bedoeld voor auteurs, uitgevers en bibliotheken. Het zorgt voor betrouwbare identificatie van personen. Ook voorkomt ISNI verwarring tussen naamgenoten.

Waarom ISNI?

ISNI maakt het uitwisselen van informatie makkelijker. Nederlandse publicaties op het internet zijn door ISNI beter vindbaar. Verder is ISNI nuttig om gegevens uit verschillende collecties en databanken aan elkaar te koppelen. Dat is handig voor wetenschappelijk onderzoek of toepassingen bestemd voor een breder publiek, zoals een website over een bepaalde auteur.

Vragen en suggesties

@email

Ook voor het melden van fouten in de catalogus. Meld fouten in de ISNI-databank via het gele blok Please help us improve this record in de volledige recordweergave.