Als erfgoedinstelling beheert en bewaart de KB veel erfgoed. Een groot deel daarvan is ook digitaal beschikbaar. Op deze pagina geven we een overzicht van wat we allemaal doen op het vlak van digitaal erfgoed.

Het belang van digitaal erfgoed

Erfgoed is van groot belang. Het laat zien waar we vandaan komen. Het is een bron van verhalen over onszelf en onze omgeving. Erfgoed brengt mensen samen. In een tijd waarin tegenstellingen lijken toe te nemen, is die verbindende kracht van erfgoed belangrijk.

Digitaal erfgoed en de KB

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen van jongs af aan kennismaken met erfgoed. Door erfgoed te beleven, bij erfgoed betrokken te zijn en er kritisch op te reflecteren. Door ons erfgoed te digitaliseren, maken we deze kennis voor meer mensen toegankelijk. Die brede betrokkenheid zorgt ook voor meer diversiteit in de verhalen die worden verteld.

De KB stelt het erfgoed in de collectie op verschillende manieren beschikbaar:

 • In Delpher vind je miljoenen gedigitaliseerde Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. Je kunt die allemaal woord voor woord doorzoeken.
 • De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten uit en over de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis, van de vroegste tijd tot nu.
 • Het Geheugen is een online beeldbank met collecties van musea, archieven en bibliotheken.
 • In het webarchief bewaren we Nederlandse websites. Ben je lid van de KB? Dan kun je het webarchief raadplegen in de leeszaal van de KB.
 • Via het webloket kunnen digitale publicaties gedeponeerd worden bij de KB die (indien open acces) in te zien zijn via de catalogus van de KB.

De KB maakt ook onderdeel uit van het Netwerk Digitaal Erfgoed. We doen ons best om dit netwerk verder te ontwikkelen. Op die manier worden digitale collecties beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar.

Gebruik van ons digitaal erfgoed

Jaarlijks maken miljoenen mensen gebruik van onze diensten op het gebied van digitaal erfgoed. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met wetenschappelijk onderzoek, pluizen hun familiegeschiedenis uit of zoeken bronmateriaal voor hun lessen of artikelen. Of je nu gericht op zoek bent of gewoon wilt grasduinen, via deze diensten leer je steeds iets nieuws over de Nederlandse geschiedenis en literatuur.  

Onze experts

 • Delpher: Sarah D'Huys
 • DBNL: Myrna Vossen
 • Webarchief: Sophie Ham
 • Het Geheugen: Mirjam Raaphorst
 • Netwerk Digitaal Erfgoed: Elsbeth Kwant
 • Conservatoren digitale collecties: Sophie Ham en Steven Claeyssens

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11