Preventieve conservering

Bij de KB doen we ons best om ervoor te zorgen dat een boek geen schade oploopt. Dat doen we door preventieve conservering, onder meer door boeken veilig te bewaren, op te slaan en schoon te houden. Ook zorgen we ervoor dat een boek zo veilig mogelijk wordt geraadpleegd, bijvoorbeeld door het op een kussen te leggen wanneer je het bekijkt. Preventieve conservering is een expertise van de KB.

Wat is preventieve conservering?

Boeken worden ouder. Daardoor gaan de materialen achteruit. Ook raken boeken beschadigd door vocht, schimmel en insecten – en natuurlijk omdat ze worden gebruikt. Bij de KB doen we ons best om die processen te vertragen en beschadiging te voorkomen. We zorgen ervoor dat de boeken in een schoon magazijn staan, waar het niet te warm, te droog of te vochtig is. De magazijnen worden gecontroleerd op insecten en schimmels. Als we boeken tentoonstellen, zorgen we ervoor dat het licht voor zo min mogelijk schade zorgt. We verpakken kwetsbare boeken in goed passende dozen. Je kunt ze bekijken in een beveiligde leeszaal.

Waarom is preventieve conservering belangrijk?

De collectie van de KB is groot. We hebben zo’n 4 miljoen boeken. Ieder jaar komen er 50.000 bij. Met zo’n grote collectie kun je niet per boek, plank, of zelfs kast kijken hoe het erbij staat. Met preventieve conservering zorgen we voor de beste omstandigheden voor de hele collectie en voorkomen we problemen die we anders later moeten oplossen.

Een paar voorbeelden van preventieve conservering

We weten welke risico’s een bibliotheekcollectie loopt. Wateroverlast, bijvoorbeeld door lekkage, is een ramp voor een bibliotheek. Daarom is overal waterdetectie aanwezig, waardoor we het meteen weten als ergens water is. Ook staan de onderste planken van de kasten niet op de grond. Verder zijn in de magazijnen hokken met materialen om wateroverlast te kunnen aanpakken. 

Preventieve conservering gaat niet alleen over licht, klimaat en insecten. Ook het voorkomen van diefstal en zoekraken hoort erbij. Daarom zijn de magazijnen, leeszalen en de boeken zelf op verschillende manieren beveiligd. Om ervoor te zorgen dat boeken niet zoekraken, is het belangrijk ze allemaal te registreren en bij te houden waar iets zich bevindt. Onze medewerkers zijn erop getraind de boeken altijd op precies de juiste plek terug te zetten. Zo voorkomen we dat ze verdwijnen omdat ze tussen een ander boek of op een verkeerde plank zijn terechtgekomen. Dat geldt natuurlijk ook voor kranten, tijdschriften en andere materialen.

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11