Via het programma Bibliotheek en basisvaardigheden ondersteunen we bibliotheken met het opzetten van hun dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen. Het gaat om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, spreken, rekenen en internetten. Met behulp van het programma kunnen ze beter aan de maatschappij deelnemen. De activiteiten rondom laaggeletterdheid zijn divers en vinden vaak plaats in het (Digi)taalhuis. Dit is een plek in de bibliotheek waar mensen naartoe kunnen om aan deze vaardigheden te werken. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek. Iedereen is welkom.

  • Twee deelnemers in (Digi)taalhuis in Katwijk. 

Beter leren lezen, schrijven, spreken, rekenen en internetten in het (Digi)taalhuis in de Bibliotheek

Hoe helpen openbare bibliotheken mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, spreken, rekenen, Nederlands of internetten om mee te komen in de maatschappij? En wat is de rol van de KB hierin?

Via het programma Bibliotheek en basisvaardigheden ondersteunt de KB bibliotheken met het opzetten van dienstverlening voor zo’n 2,5 miljoen kwetsbare mensen (met Nederlands als eerste of als tweede taal, NT1 en NT2), die moeite hebben met lezen, schrijven, spreken, rekenen, Nederlands of internetten. De dienstverlening vindt plaats in het (Digi)taalhuis en is gericht op alle thema’s waar basisvaardigheden voor nodig zijn. Zo helpen bibliotheken niet alleen met taallessen of taal- en internetcafés, maar ook bij zoeken naar werk, invullen van formulieren, juridisch advies of gezondheidsvaardigheden.

De KB ondersteunt de bibliotheken via onder andere landelijke inkoop van cursussen, deskundigheidsbevordering voor bibliotheekmedewerkers, onderzoek en marketing.

Waarom het programma Bibliotheek en basisvaardigheden?

Met het programma Bibliotheek en basisvaardigheden dragen we bij aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee moet kunnen doen.

Het programma Bibliotheek en basisvaardigheden past daarbij goed in de doorontwikkeling van de brede maatschappelijke bibliotheek en wordt expliciet benoemd in het Bibliotheekconvenant 2020-2023. Dit convenant is afgesloten op 30 september 2020. De partijen VNG, IPO, OCW, VOB, KB en SPN verbinden zich aan de doelstellingen van het programma.

Wat hebben we tot nu toe bereikt met het programma Bibliotheek en basisvaardigheden?

  • In ruim 336  bibliotheken is een (Digi)taalhuis waar activiteiten plaatsvinden op het gebied van taal en digitale vaardigheden.
  • In 93 procent van de bibliotheken vinden activiteiten plaats voor NT1-ers om beter te leren lezen, schrijven, praten en in 99 procent van de bibliotheken vinden activiteiten plaats voor NT2-ers om vaardiger te worden in de Nederlandse taal.
  • In 97 procent van de bibliotheken vindt dienstverlening plaats om beter te kunnen omgaan met de computer.
  • 30 tot 80 procent van de bibliotheken biedt dienstverlening aan op diverse thema’s (werk, gezondheid, gezin, juridische) waar taal- en digitale vaardigheden bij nodig zijn.

 

KB-experts op het gebied van laaggeletterdheid en basisvaardigheden