Nederlandse taal- en letterkunde: expertise van de KB

De KB verzamelt alles over de Nederlandse taal- en letterkunde. We willen zoveel mogelijk van deze werken digitaal maken en online brengen, bijvoorbeeld op de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL). Ook delen we onze kennis via lezingen, artikelen en tentoonstellingen en via websites als literatuurgeschiedenis.org. We werken hierbij vaak samen met andere organisaties, zoals de Nederlandse Taalunie. Lees meer over deze expertise van de KB.

Nederlandse taal- en letterkunde bij de KB

De KB verzamelt alle boeken en tijdschriften die met de Nederlandse taal en literatuur te maken hebben. Van handgeschreven boeken uit de middeleeuwen tot moderne kinderboeken, van grappige poëzie tot serieuze romans, en van de oudste Nederlandse grammatica’s tot het nieuwste nummer van het tijdschrift Onze Taal. We verzamelen ook secundaire literatuur: literatuur óver schrijvers en boeken.

Digitaliseren

We willen zoveel mogelijk van deze werken ook digitaal beschikbaar maken. We delen ze online zodra dat mag wat betreft het auteursrecht. We beheren de DBNL. Hier vind je duizenden boeken en tijdschriften die belangrijk zijn voor de Nederlandse taal-, literatuur- en cultuurgeschiedenis. Vrij in te zien, waar ook ter wereld. De site wordt jaarlijks gemiddeld 5 miljoen keer bezocht.

De KB bewaart ook werken die van oorsprong al digitaal waren. Het gaat bijvoorbeeld om boeken die alleen nog maar digitaal op de markt komen en om websites.

Samenwerken

We werken bovendien samen met andere organisaties die zich ook inzetten voor het bewaren en delen van de Nederlandse taal en literatuur, zoals de Nederlandse Taalunie. En we delen de kennis over onze collectie. We houden onder andere lezingen, organiseren tentoonstellingen en werken mee aan artikelen in kranten en tijdschriften, of schrijven ze zelf.

Waarom verzamelt de KB alles op het gebied van de Nederlandse taal- en letterkunde?

Als nationale bibliotheek heeft de KB de opdracht alle Nederlandse boeken, kranten, en tijdschriften te bewaren, zodat niets van onze cultuur verloren gaat. Dit doen we al meer dan 2 eeuwen lang. De laatste jaren komen daar ook werken bij die alleen digitaal verschenen zijn. Websites bijvoorbeeld.

Onze experts op het terrein van Nederlandse taal- en letterkunde

Meer weten?