De collecties van de KB bestaan uit miljoenen publicaties zoals boeken, kranten en tijdschriften. Om deze op een goede manier toegankelijk te maken, zijn ze volgens een vast patroon beschreven. Deze beschrijvingen van publicaties noemen we 'metadata'. Om ze zo bruikbaar mogelijk te maken voor onderzoekers en diensten biedt de KB data aan als linked data. Dit is een van onze expertises.

Wat zijn linked data?

Linked data zijn metadata die volgens standaarden zijn geordend, zodat computers relaties kunnen leggen tussen data die in verschillende sets is ondergebracht. We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld.

  • Dataset 1 bevat het gegeven dat de schrijver Karel van het Reve van 1957 tot 1983 hoogleraar Slavische Letteren aan de Universiteit Leiden was.
  • Dataset 2 bevat titels en verschijningsdata van publicaties die Karel van het Reve schreef
  • Dataset 3 bevat vervaardigingsdata van correspondentie die van Karel van het Reve bewaard is gebleven.
  • De computer kan, als dit linked data zijn, relaties leggen tussen de verschillende gegevens. Een onderzoeker kan zo bijvoorbeeld gemakkelijker te weten komen welke brieven en publicaties Karel van het Reve schreef toen hij in dienst was van de Universiteit Leiden en welke correspondentie hij schreef terwijl hij aan een bepaald boek, artikel of essay werkte.

Kunnen we meer over de collecties van de KB ontdekken als we de metadata van publicaties bestuderen? En hoe helpen linked data daar dan bij? De waarde van de KB-collecties zit niet alleen in de collecties zelf, maar ook in de metadata over die collecties. Bij de KB zijn dat de beschrijvingen van de publicaties. Om tot linked data te komen, structureren we de metadata op zo’n manier dat ze combineerbaar zijn met andere data. De verschillende verzamelingen van data kunnen met elkaar verbonden worden als ze op dezelfde manier gestructureerd zijn en daarbij dezelfde standaarden gebruikt zijn. We gebruiken daarvoor de standaarden schema.org en het Library Reference Model van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA LRM).

Om de metadata makkelijk aan die standaarden aan te passen ontwikkelden we een hulpmiddel dat de RDA entity finder (entiteitsvinden) heet. Daarnaast bieden we zoveel mogelijk van onze eigen linked data aan. Uiteraard zijn die data vrij te gebruiken en hergebruiken (linked open data) en waar mogelijk gestructureerd volgens IFLA LRM.

Resultaat: linked data maken metadata bereikbaar voor iedereen

Linked open data kunnen gedeeld en hergebruikt worden via internetpagina’s en geautomatiseerd worden door computers. Zo kan iedereen de data makkelijker doorzoeken en kunnen diensten zoals bijvoorbeeld Wikidata handig gebruikmaken van de metadata die de KB aanbiedt.

Alle organisaties die linked open data aanbieden en dezelfde standaard gebruiken, werken eigenlijk samen aan 1 grote goed doorzoekbare databank. De KB maakt die databank graag beter en interessanter door daar haar omvangrijke en veelzijdige verzameling metadata aan toe te voegen.

Nieuwsgierig naar onze linked data?

We bieden onze linked data aan op data.bibliotheken.nl. Voor het maken van linked data met behulp van deze twee standaarden werken we aan een beschrijving van richtlijnen, regels en voorbeelden voor het gebruik van schema.org en het IFLA LRM-model

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11