Om materiaal voor de lange termijn toegankelijk te houden, is het belangrijk om als organisatie uitgangspunten voor preserveringsbeleid te formuleren. Het is belangrijk om dit beleid praktisch en controleerbaar te maken, volgens de huidige standaarden van digitale duurzaamheid. De KB heeft daarover beleidstukken gepubliceerd, op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De kennis over dit beleid delen we binnen onze netwerken.

Het belang van preserveringsbeleid

Hoe maak je het belang van preservering duidelijk? Hoe vertaal je standaarden naar de situatie binnen jouw organisatie? En hoe ga je om met veranderingen binnen de organisatie? Beleid rondom preservering helpt om deze vraagstukken binnen de eigen organisatie vorm te geven. Als je beleid uitvoerbaar en controleerbaar is, is het ook makkelijker om het in de praktijk te brengen. Zo werken we bijvoorbeeld aan collectieprofielen.

Keuzes voor de toekomst

De KB heeft als doel om digitaal materiaal voor de lange termijn toegankelijk te houden. Hiervoor is het hebben van een preserveringsbeleid noodzakelijk. Als betrouwbaar digitaal archief hebben we baat bij eenduidige besluitvorming rondom alle zaken die invloed hebben op onze digitale objecten, zoals technische ontwikkelingen. Het beleid helpt bij het maken van die keuzes.

Het digitale preserveringsbeleid van de KB

De beleidsstukken rondom het preserveringsbeleid van de KB gelden voor 3 jaar en worden daarna herzien, of eerder wanneer dit nodig is vanwege veranderende omstandigheden. Het model van het Open Archival Information System (OAIS) en de richtlijnen voor betrouwbare digitale archieven (ISO-16363) vormen de basis voor deze documenten.

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11