Haags Preventienetwerk

Het Haags Preventienetwerk is een samenwerkingsverband van culturele instellingen in Den Haag. Samen proberen we onze erfgoedcollecties veilig te beheren en behouden.

Betrokken partijen

Naast de KB zijn onder meer het Nationaal Archief, Museum Beelden aan Zee en het Mauritshuis deel van het Haags Preventienetwerk. In het netwerk delen we kennis en informatie over de veiligheid van onze collecties. Denk bijvoorbeeld aan de verhuizing van de Tweede Kamer 2021. Zo’n verhuizing heeft veel invloed op de veiligheid van de culturele instellingen in de Haagse binnenstad. Daarbij kan de KB bijvoorbeeld leren van de ervaringen van het Mauritshuis, als naaste buur van het Binnenhof.

Doel en impact van het Haags Preventienetwerk

Het Haags Preventienetwerk heeft als doel om onze erfgoedcollecties veilig te beheren en behouden. Dat doen we door informatie en kennis te delen op het gebied van veiligheid en het voorkomen van calamiteiten, zoals brand en wateroverlast. Ook ondersteunen we elkaar in het veiligstellen van de collectie als er zoiets plaatsvindt. Bij een overstroming of een brand kunnen we een beroep doen op elkaar. We kunnen elkaar helpen met menskracht en materialen.