Wat doet het International Internet Preservation Consortium? Hoe is de KB betrokken bij IIPC? IIPC is een belangrijk netwerk dat ideeën, kennis en goede (praktijk)voorbeelden op het gebied van webarchivering bij elkaar brengt. IIPC is opgericht in 2003 door de Nationale Bibliotheek van Frankrijk, in samenwerking met 12 internationale instituten. IIPC-leden hebben expertise in het verzamelen, bewaren en toegankelijk maken van wereldwijde webcollecties. Binnen IIPC zijn verschillende groepen actief op het gebied van onderzoek, training en contentontwikkeling.

Betrokken partijen

IIPC bestaat uit een internationaal gezelschap van nationale en universitaire bibliotheken en archieven. Het netwerk brengt organisaties van over de hele wereld, groot en klein, bij elkaar. Op dit moment telt het IIPC 35 leden. Dit zijn vooral nationale en universitaire bibliotheken en archieven. De KB is een van de bibliotheken in het bestuur van IIPC.

Doel en impact

Als nationale bibliotheek houden we ons bezig met het geschreven woord. Websites horen daar ook bij. Webarchivering is een relatief nieuw gebied. Voor de KB is het daarom belangrijk om kennis en ideeën te kunnen uitwisselen met internationale partners die zich hier ook mee bezighouden. Leden van IIPC doen dat bijvoorbeeld in workshops en webinars. De focus van de KB ligt op het ontwikkelen van tools, goede analyses en het organiseren van evenementen, zoals de Web Archiving Conference 2023.