Wie zich bezighoudt met digitale duurzaamheid, probeert digitale informatie voor de toekomst toegankelijk en bruikbaar te houden. Open Preservation Foundation (OPF) is in 2010 opgericht om kennis over digitale duurzaamheid internationaal te delen, bijvoorbeeld via websites, werkgroepen en bijeenkomsten. Ook ontwikkelt en beheert OPF tools om instellingen te ondersteunen om te voldoen aan de eisen rondom digitale duurzaamheid. De KB is actief lid van OPF.

Waarom is de KB lid van OPF?

Bij de OPF zijn erfgoedpartijen uit binnen- en buitenland aangesloten, zoals The British Libray en het Nationaal Archief. Zij willen kennisuitwisseling rondom digitale duurzaamheid bevorderen. Door lid te zijn van de OPF draagt de KB bij aan de ontwikkeling van tools en expertise op het gebied van preservering. Als gold member (erelid) heeft de KB een belangrijke stem bij beslissingen en activiteiten.

Waarom samenwerken met OPF?

In het werk van de KB speelt digitale duurzaamheid een belangrijke rol. De KB heeft een grote digitale collectie, die we ook in de toekomst toegankelijk willen houden. Daarbij komt veel kijken, zoals preservering en inclusiviteit. Als we die in een netwerk met elkaar kunnen bespreken, helpt dat iedereen verder. Door aandacht te hebben voor inclusiviteit leren we om preservering vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, zodat iedereen zich welkom voelt.