Inhoudsopgave

RDA staat voor Resource Description and Access. Het is sinds 2013 de internationale standaard voor de beschrijvende of bibliografische metadata in Nederland. Deze metadata beschrijven de inhoud van de publicatie. Denk bijvoorbeeld aan de titel, de auteur, het onderwerp, waar en wanneer het gemaakt is. Ze zorgen ervoor dat een publicatie beter vindbaar is. Heb je vragen? Stel ze aan de RDA-helpdesk.

Wat is RDA?

RDA is een pakket van data-elementen, richtlijnen en instructies voor het maken van metadata voor bibliotheken en erfgoedinstellingen. Deze metadata moeten voldoen aan internationale modellen voor applicaties voor linked data.

Doelgroep van RDA

RDA is bedoeld voor catalogiseerders en metadataspecialisten.

Impact van RDA

RDA is ontworpen voor de digitale omgeving. Het is bedoeld voor internationaal gebruik door verschillende organisaties. Het is een belangrijke ontwikkeling in de globalisering van diensten voor het ophalen van informatie. Het past goed binnen een reeks recente en opkomende internationale normen. Met het gebruik van RDA wordt het uitwisselen en koppelen van informatie nog makkelijker.

Netwerk rondom RDA

De landelijke koepelorganisatie FOBID heeft een RDA-commissie ingesteld, die de toepassing van RDA in het Nederlands taalgebied coördineert. De RDA-commissie voorziet in de behoefte aan een Nederlands standpunt in vragen rondom het toepassen van RDA. De commissie sluit aan bij internationale samenwerkingsverbanden op het gebied van RDA en draagt bij aan de ontwikkeling van RDA.

Contact

Commissie
@email

Helpdesk
@email