Het Begint met Taal

Wat is Het Begint met Taal? En waarom werkt de KB hiermee samen? De stichting Het Begint met Taal biedt hulp aan organisaties die taalcoaching geven aan anderstaligen. De KB werkt samen met de stichting om bijvoorbeeld te onderzoeken wat er nodig is om anderstaligen beter te kunnen helpen.

Samen verbeteren we het aanbod aan taalcoaching voor anderstaligen

Het Begint met Taal is een stichting waarbij organisaties aangesloten zijn die taalcoaching aanbieden aan anderstaligen. Dat zijn bijvoorbeeld bibliotheken of vrijwilligersorganisaties. De stichting helpt ze om hun kwaliteit en kennis op het gebied van taalcoaching te verbeteren. Ook via de website van Het Begint met Taal kunnen mensen die taalcoaching nodig hebben in contact komen met mensen of organisaties die daarbij willen helpen.

De KB wil met het project Bibliotheek en basisvaardigheden ervoor zorgen dat iedereen goed mee kan doen in onze samenleving. Inburgering van anderstaligen hoort daar ook bij. Het Begint met Taal is daarom voor de KB een belangrijke samenwerkingspartner. We doen samen onderzoek naar wat anderstaligen willen en nodig hebben. We ontwikkelen trainingen voor taalcoachorganisaties en bibliotheken. Hiermee kunnen ze hun kennis op het gebied van taalcoaching vergroten en hun aanbod van activiteiten verbeteren. Ook willen we lokale overheden duidelijk maken hoe belangrijk de rol van bibliotheken en taalcoachorganisaties in de inburgering is.

Samen zorgen we dat nieuwkomers mee kunnen doen in de samenleving

Nieuwkomers die onze taal niet spreken, kennen vaak niet veel mensen in Nederland. Ook weten ze niet goed waar ze naartoe moeten om bijvoorbeeld dingen te regelen of problemen op te lossen. Het spreken en begrijpen van de taal is hiervoor een belangrijke eerste stap. Taal leer je het beste door het veel te horen en te gebruiken. Samen met Het Begint met Taal geven we nieuwkomers daarom de kans om hun taal in de praktijk te verbeteren. Op die manier dragen we bij aan een betere inburgering van anderstaligen.