EBSCO Education Source: gratis database voor onderwijsprofessionals

Wat is EBSCO Education Source? En waarom hebben we een pilot (proefproject) opgezet met deze database? Vanuit het onderwijs is er behoefte aan betere en betaalbare toegang tot wetenschappelijke publicaties. Op dit moment kost het een leerkracht gemiddeld tientallen euro’s om 1 artikel uit een wetenschappelijk tijdschrift te downloaden. Daarom startten we een pilot waarin leerkrachten, docenten en andere onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot november 2022 gratis toegang krijgen tot EBSCO Education Source. Dit is een database met ruim 1 miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek.

Wat houdt het project in?

Van 29 oktober 2019 tot 29 oktober 2022 krijgen onderwijsprofessionals die op een po, vo of mbo-school in Nederland werken gratis toegang tot EBSCO Education Source. De laagdrempelige toegang maakt het voor onderwijsprofessionals makkelijker om verschillende gebieden in het onderwijs, zoals praktijk en beleid, te vernieuwen en verbeteren met inzichten uit onderwijsonderzoek. 

De pilot is mogelijk gemaakt door:

  • de PO-raad (Sectororganisatie voor het primair onderwijs)
  • de VO-raad (Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs)
  • de MBO Raad (Brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs)
  • het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek)
  • de KB

Wil je meer weten over de pilot, of over het aanmelden voor toegang tot de database? Bezoek dan voordeleraar.nl (een website van de KB).

Wie kan zich aanmelden voor gratis toegang tot EBSCO Education Source?

Medewerkers in het po, vo of mbo kunnen zich aanmelden voor de pilot, wanneer ze wetenschappelijke kennis zoeken voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe lessen of het vinden van informatie over een specifiek onderwerp. Aanmelden gaat via voordeleraar.nl. De database biedt toegang tot onder andere bibliografische gegevens en de volledige tekst van publicaties. Ook zit er een goede zoekfunctie in de database die je helpt bij het doen van onderzoek. 

Waaraan draagt de pilot bij?

Samen met de onderwijsraden en het NRO spant de KB zich in om de toegang tot wetenschappelijke publicaties voor mensen die in het onderwijs werken, te verbeteren. Met toegang tot EBSCO Education Source kunnen onderwijsprofessionals gebruik maken van evidence-based kennis (kennis die gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs). Deze kennis kunnen zij inzetten voor het vernieuwen en verbeteren van verschillende onderwijsgebieden: van praktijk tot beleid.

Onze samenwerkingspartners

De pilot wordt voor het derde jaar (2021-2022) mogelijk gemaakt door een samenwerking van het NRO en de KB. Samen met de PO-Raad, VO-Raad en MBO Raad denken het NRO en de KB na over een goed vervolg op de pilot.

Contactpersoon

Astrid van Wesenbeeck
Open Science Officer KB