De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een leesbevorderingsprogramma, waarin gemeenten, bibliotheken en scholen samenwerken. Het doel is om de taalontwikkeling, het leesplezier en de mediawijsheid van kinderen te vergroten - op school en thuis. Stichting Lezen en de KB voeren de Bibliotheek op school uit.

Hoe de Bibliotheek op school werkt

De Bibliotheek op school is een meerjarig programma. De plaatselijke bibliotheek maakt afspraken met de gemeente en het onderwijs over de uitvoering ervan. Samen willen ze ervoor zorgen dat leerlingen beter en met meer plezier lezen. Ook willen ze de leerlingen helpen om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

Dat doen ze op de volgende manier:

  • Er is in de school een actuele en gevarieerde collectie boeken aanwezig. Leerlingen mogen deze boeken en andere materialen mee naar huis nemen, net als bij de bibliotheek.
  • Een professionele leesconsulent van de bibliotheek biedt ondersteuning aan de leescoördinator en het team van de school.
  • Een digitaal portaal helpt de leerlingen bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

De bibliotheek adviseert de school over de te behalen doelen en monitort de voortgang van de leerlingen. Daaruit komt een lees- en mediaplan voort.

Vergroting leesplezier en vermindering laaggeletterdheid

Met de Bibliotheek op school willen we bijdragen aan meer leesplezier onder leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs.

Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen. Daardoor gaan ze steeds beter lezen en blijven ze het ook doen. Lezen heeft een bewezen positief effect op de woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Taalachterstanden worden zo in een vroeg stadium teruggedrongen. Daardoor is er minder kans op laaggeletterdheid.

De Bibliotheek op school voor professionals

Speciaal voor de bibliotheekmedewerkers en mediaconsulenten van de school is er de website pro.debibliotheekopschool.nl. Hier vinden ze instructies, een toolkit, informatie over opleidingen, nieuws en meer.

 

De Bibliotheek op school voor ouders/verzorgers

Ook voor ouders en verzorgers is er een speciale website: debibliotheekopschool.nl. Hier vinden ze uitleg over het programma de Bibliotheek op school. Daarnaast krijgen ze tips om het leesplezier van hun kinderen te vergroten.

Samenwerking met Stichting Lezen

De KB voert de Bibliotheek op school uit in samenwerking met Stichting Lezen. Stichting Lezen zorgt ervoor dat er een complete en effectieve aanpak van leesbevordering is voor kinderen en jongeren tot 20 jaar.

Samen met Stichting Lezen doet de KB het beleid en de coördinatie van het programma Kunst van Lezen, waar de Bibliotheek op school onderdeel van is, net als BoekStart. Kunst van Lezen is het leesbevorderingsprogramma van het ministerie van OCW. Het ministerie van OCW financiert dit.

Meer informatie

Adriaan Langendonk
Programmamanager BoekStart en de Bibliotheek op school