Bruiklenen in binnen- en buitenland

Jaarlijks geeft de KB veel objecten in bruikleen aan culturele en maatschappelijke instellingen in binnen- en buitenland. Zij delen onze collectie en de kennis die daarin besloten ligt met de rest van de wereld. Daar komt veel bij kijken. We vertellen je meer over hoe we te werk gaan bij bruiklenen en tentoonstellen.

Hoe gaat een bruikleen in zijn werk?

De KB heeft een grote collectie. Culturele instellingen in binnen- en buitenland vragen ons vaak of we delen van de collectie willen uitlenen, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling in een museum. Dat noemen we een bruikleen. Meestal gaat het om een paar boeken, maar soms ook om meer dan 10.

Bij de expositie Magische miniaturen in het Catharijneconvent in Utrecht in 2018 werden zo’n 40 boeken van de KB getoond. Dat vraagt maanden van voorbereiding. De boeken moeten soms worden gerestaureerd en er moeten steunen op maat worden gemaakt. En natuurlijk worden ze zorgvuldig verpakt en veilig vervoerd. Ook is het belangrijk om zeker te weten dat het klimaat waarin de boeken komen goed is: is het niet te warm of te koud, te vochtig of te licht? Dat houden we allemaal in de gaten. Bij elke stap checken we goed of een boek schade heeft opgelopen.

Bruiklenen in het buitenland

We gaan ook de grenzen over. In 2019 vloog een koerier naar Los Angeles voor bruikleen voor de tentoonstelling Book of Beasts, the Bestiary in the Medieval World. Het ging om vijf handschriften en twee moderne werken. Daar zat ook ons Der Naturen Bloeme uit de 14e eeuw bij. De koerier heeft een belangrijke taak: samen met de kunsttransporteur moet hij het vervoer zo veilig mogelijk uitvoeren. Samen kijken ze op het vliegveld mee hoe de stukken worden in- en uitgeladen. De koerier is degene die in het museum onze collectie uitpakt en in de vitrine plaatst.

Doelgroep

Met onze bruiklenen bedienen we culturele en maatschappelijke instellingen over de hele wereld. Daarmee bereiken we ieder jaar mensen over de hele wereld.

Waarom zijn bruiklenen zo belangrijk?

De collectie van de KB is van heel Nederland. We delen onze schatten daarom graag. Onze collectie kan belangrijk zijn om thema’s en onderwerpen uit te leggen aan een groot publiek. We kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe boeken vroeger werden gemaakt. Ook in het buitenland laten we mensen graag genieten van onze collectie.

Denk bijvoorbeeld aan de handgeschreven brieven van Constantijn Huygens, kunstenaarsboeken van Picasso of Matisse, tekeningen van Rembrandt, vriendenboeken van belangrijke historische figuren, handgekleurde vogel- of insectenboeken, maar ook originele krantenadvertenties of prentenboeken uit grootmoeders tijd. We geven een idee van hoe mensen vroeger de wereld zagen. Daarmee hopen we mensen nieuwe inzichten te geven.

Met wie werken we samen?

Het J.P. Getty Museum en het Catharijneconvent zijn natuurlijk niet de enige instellingen die boeken van de KB lenen voor een tentoonstelling. We leenden al veel objecten uit onze collectie aan instellingen over de hele wereld. En niet alleen maar middeleeuwse boeken. Modetijdschriften worden getoond bij een tentoonstelling over mode, en een krant uit het geboortejaar bij een tentoonstelling over een historische figuur.

Musea en andere culturele instellingen deden in de loop van de tijd veel ervaring op met bruiklenen. Binnen Nederland en daarbuiten delen we onze kennis en ervaringen via allerlei platformen. Op die manier leren we van elkaars fouten en successen. Ook kunnen we elkaar makkelijk bereiken als dat nodig is.

Contactpersoon

Charlotte Boschma
teamleider conservering