Vandaag vond in Culemborg de jaarlijkse Netwerkdag plaats voor bibliotheken. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media was hierbij aanwezig. Zij sprak met de aanwezigen over de rol van bibliotheken en het extra geld dat deze krijgen de komende jaren. Met de zorgplicht vanaf 2025 komt er een grotere verantwoordelijkheid voor gemeenten om de bibliotheken in stand te houden.

Het belang van openbare bibliotheken

De afgelopen jaren moesten veel bibliotheken noodgedwongen sluiten. Dat is zonde, aldus staatssecretaris Uslu: ‘’Een bibliotheek heeft zoveel te bieden, het is de plek waar cultuur begint. Je kunt er terecht voor een boek, een cursus of voor digitale hulp als je bijvoorbeeld aangifte moet doen. Het is de huiskamer van Nederland, waar je mensen uit alle hoeken van de samenleving ontmoet. Een plek waar kennis, verhalen en andere perspectieven binnen handbereik zijn. Ik ben ongelooflijk blij dat we gaan investeren in de openbare bibliotheek. Want iedereen verdient het om een volwaardige bibliotheek in de buurt te hebben.’’

Versterken bibliotheken in gang gezet

Voor het eerst sinds 1987 stelt het Rijk nu weer geld beschikbaar voor lokale bibliotheken. Vanaf half mei kunnen gemeenten subsidie aanvragen om een nieuwe bibliotheek te starten. Of om een bestaande bibliotheek door te ontwikkelen. Vanaf 2025 zijn gemeenten ook wettelijk verplicht om te zorgen voor een volwaardige openbare bibliotheek. Dan is er jaarlijks structureel bijna 60 miljoen euro extra beschikbaar voor bibliotheken. Een robuuste openbare bibliotheek bestaat niet alleen uit een fysieke locatie, de online bibliotheek is vanzelfsprekend een integraal onderdeel van elke toekomstgerichte bibliotheekvoorziening. Het Rijk, provincies en gemeenten werken nauw samen om het bibliothekennetwerk te versterken.

Netwerkdag 2023

Staatssecretaris Uslu sprak op de jaarlijkse Netwerkdag voor bibliotheken. Op deze dag komt iedereen die werkt aan de Netwerkagenda bij elkaar. De KB organiseert dit vanuit haar regierol in het stelsel van openbare bibliotheken. Samen werken we aan de maatschappelijke opgaves – Leesbevordering, Participatie in de informatiesamenleving en Leven Lang Ontwikkelen - op basis van het Bibliotheekconvenant.