Inhoudsblokken

In 2022 zijn de websites van de online Bibliotheek, de Jeugdbibliotheek en Bibliotheek.nl bijna 6,5 miljoen keer bezocht. De websites Delpher.nl en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL.org) respectievelijk 3,3 en 4,4 miljoen keer. Zo blijkt uit het jaarverslag 2022 van de KB. 

Vooral DBNL werd vorig jaar goed gevonden. Die website werd in 2021 4,2 miljoen keer bezocht. In 2022 was dat 4,4 miljoen keer, een stijging van 6 procent. Afgelopen jaar werden er dan ook 525 nieuwe boeken en tijdschriftenjaargangen aan DBNL.org toegevoegd. DBNL is de digitale collectie van teksten uit de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis.

Digitaal en fysiek magazijn

Het digitale magazijn van de KB had een jubileum in 2022. In december vierde de KB de 20e verjaardag van dit e-Depot. In 2022 werden er ruim 48.000 gedigitaliseerde en zo'n 500.000 born digital-publicaties aan het digitale magazijn toegevoegd. Daarmee groeide het tot een omvang van bijna 2 petabyte. Vorig jaar was dat 1,8. De fysieke collectie van de KB groeide met ruim 366 meter boekenplank. Er werden 16.389 boeken, 15.785 kranten en 16.038 tijdschriften toegevoegd. De fysieke collectie van de KB heeft nu een boekenplanklengte van bijna 121 kilometer.

Unesco documentair werelderfgoed

De webcollectie XS4ALL-websites kreeg in 2022 bijzondere erkenning. Het Nederlandse Unesco Memory of the World Comité nam deze collectie homepages uit de periode 1994-2001 op in het Nederlandse Memory of the World Register dat uitzonderlijk documentair erfgoed met een sterke Nederlandse uitstraling bevat. Bijzonder, want dit is het eerste born digital erfgoed ter wereld dat deze Unesco-status krijgt.

Meer BoekStartkoffertjes uitgedeeld

De KB heeft een regierol in het openbare bibliotheekstelsel. We dragen bij aan het bevorderen van lezen en werken mee aan een doorlopende leeslijn. Anders gezegd: we willen dat er voor iedere leeftijd leesmateriaal is. Vorig jaar werd hiervoor een belangrijke uitbreiding gerealiseerd. Voor het eerst sinds de lancering van BoekStart in 2012 - het leesbevorderingsprogramma voor 0 tot 4-jarigen - deden alle Nederlandse bibliotheken mee aan dit programma. Hierdoor konden in 2022 74.500 koffertjes worden uitgedeeld. In 2021 waren dat er 57.500.       

Landelijke IDO-dekking 

In 2022 ging er extra budget naar de inrichting en exploitatie van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in de openbare bibliotheken. In 2022 groeide het aantal IDO’s van 433 naar 653. Alle bibliotheekorganisaties hebben nu minimaal 1 IDO; een informatiepunt waar burgers gratis terecht kunnen met vragen over het regelen van digitale zaken met de overheid.