Interview met Vriend van de KB Nella van Willigen

Nella van Willigen (1948) woont in Moordrecht en is Vriend van de KB. Waarom is zij Vriend geworden? En wat is haar favoriete boek dat met hulp van de Vrienden is aangeschaft?

Waarom zijn de Vrienden zo belangrijk?

“Als Vrienden ondersteunen we de KB. We helpen mee bijzondere boeken aan te schaffen. Vaak gaat het om zeldzame gedrukte en handgeschreven boeken waar de KB zelf niet het nodige budget voor heeft. Verder willen we dat zoveel mogelijk mensen van zo’n topstuk kunnen genieten. De KB zorgt ervoor dat het gedigitaliseerd wordt en dat het online is in te zien. We helpen dus ook mee de collectie zichtbaar te maken.”

Waarom bent u zelf Vriend geworden?

“In 2005 ging ik met pensioen en werd ik gevraagd voor het bestuur van de Vrienden. In mijn werk had ik namelijk al jaren nauw contact met de KB. Na mijn studies Nederlands, Spaans en bibliotheekwetenschap heb ik gewerkt bij verschillende landelijke adviesraden voor bibliotheken en bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik draag de bibliotheek dus een warm hart toe en houd sowieso erg van boeken. Het was voor mij logisch betrokken te blijven. Inmiddels ben ik geen bestuurslid meer, maar wel nog altijd enthousiast Vriend.”

Het was voor mij logisch betrokken te blijven bij de KB

Nella van Willigen 

Wat is uw favoriete boek dat met hulp van de Vrienden gekocht is? 

“Zonder twijfel het Gruuthusehandschrift. Dat is een met de hand geschreven boek dat rond het jaar 1400 is ontstaan in de stad Brugge. Er staan liederen, gedichten en gebeden in, met de muzieknoten erbij. Die combinatie is uniek. Het bekendste lied dat erin staat is het Egidiuslied. Hierin klaagt een dichter over de dood van zijn vriend Egidius. De eerste zin, ‘Egidius waer bestu bleven’ (Egidius, waar ben je gebleven), is een van de bekendste zinnen uit het Middelnederlands. Dat de KB dit in 2007 heeft kunnen aanschaffen met onze hulp, maakt mij trots. Ik heb het tijdens mijn studie gelezen en het was geweldig om het in het echt te zien.”

  • Gruuthusehandschrift met het wapen van Gruuthuse.

Heeft een lidmaatschap van de Vrienden meer voordelen?

“Als dank voor onze hulp nodigt de KB ons uit voor tentoonstellingen, lezingen en boekpresentaties. Zo zijn we begin 2018 naar de tentoonstelling Magische Miniaturen in het Catharijneconvent in Utrecht gegaan. Het Catharijneconvent en de KB hadden deze samen georganiseerd. In de tentoonstelling stonden miniaturen centraal, de tekeningen waarmee middeleeuwse boeken zijn versierd. Prachtig. We kregen een rondleiding, een lezing en sloten af met een borrel.

Daarnaast hebben we de jaarlijkse Vriendendag, waarbij we een bezoek brengen aan een bijzondere bibliotheek of tentoonstelling. En Vrienden ontvangen de KB-Nieuwsbrief en krijgen 50 procent korting op de KB-jaarpas. Tot slot blijf ik door mijn lidmaatschap op de hoogte van wat er in de KB gebeurt.”