Gijsbert Cuper

Inhoudsopgave

De collectie Gijsbert Cuper in het kort

Over Gijsbert Cuper

Gijsbert Cuper (1644-1716) was hoogleraar klassieke talen en rector aan het Athenaeum in Deventer. Hij schreef veel brieven aan geleerden uit binnen- en buitenland. Daardoor was hij een centrale figuur in de studie van de archeologie, de oude geschiedenis en de klassieke letterkunde. Ook was hij geïnteresseerd in numismatiek: de wetenschap van munten en papiergeld.

Over de collectie Gijsbert Cuper

De collectie Cuper bestaat voor een groot deel uit correspondentie. Cuper schreef bijvoorbeeld brieven aan de classicus Joannes Georgius Graevius (1632-1703), de theoloog en filosoof Pierre Bayle (1647-1706), de Amsterdamse burgemeester en geograaf Nicolaas Witsen (1641-1717), de diplomaat Nicolaas Heinsius (1620-1681), de oudheidkundige Claude Nicaise (1623-1701), de bibliothecaris van de Groot-hertog van Florence Antonio Magliabechi (1633-1714), de theoloog Jean Le Clerc (1657-1736), de classicus Petrus Burman (1668-1741) en de filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).

Een ander belangrijk deel van de collectie bestaat uit verzamelbundels van aantekeningen en opmerkingen van Cuper. Ze gaan over wetenschappelijke publicaties op het gebied van de klassieke letterkunde, archeologie, theologie en penningkunde.

Geschiedenis van de collectie Gijsbert Cuper

Een jaar na zijn dood werd Cupers grote bibliotheek geveild in Deventer. Het ging om meer dan 4.000 banden. Zijn handschriften en brieven bleven in de familie. Die werden in 1854 verkocht aan de hoogleraar Petrus Bosscha (1789-1871). Hij verkocht driekwart van die collectie in datzelfde jaar aan de overheid. Bestuurlijke stukken uit die collectie kregen een plek in het Nationaal Archief. Het deel over letterkunde en de oudheid ging naar de Koninklijke Bibliotheek.

Toegankelijkheid van de collectie Gijsbert Cuper

De collectie Cupers kan je bekijken in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB.

Literatuur over de collectie Gijsbert Cuper

Boeken

  • Bosscha, P. Opgave en beschrijving van de handschriften, nagelaten door Gisbertus Cuperus. Deventer, 1842.
  • Chen, B. ‘Digging for Antiquities with Diplomats: Gisbert Cuper (1644-1716) and his Social Capital’. Republics of Letters. A Journal for the Study of Knowledge, Politics and the Arts 1 (2008).
  • Cook, H. Assessing the Truth. Correspondence and Information at the End of the Golden Age. Primavera Pers, 2013.
  • Groffen, D. ‘Gisbert Cuper’. De wereld binnen handbereik. Nederlandse kunst- en rariteitenverzamelingen, 1585-1735. Amsterdam Historisch Museum/Wbooks, 1992. 102-104.
  • Veenendaal, A.J. Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706. Martinus Nijhoff, 1950.