Wat is ons aanbod voor wie digitaal onderzoek wil doen? Waar kunnen onderzoekers terecht als ze application programming interfaces (API’s) nodig hebben om data van de KB te onderzoeken? Of wanneer ze behoefte hebben aan andere gespecialiseerde tools? We wijzen je graag de weg in ons aanbod van diensten en programma’s voor de digital humanities (digitale geesteswetenschappen).

Data beschikbaar voor digitaal onderzoek

De KB bezit veel data, zoals gedigitaliseerde boeken, kranten en tijdschriften die interessant zijn voor onderzoekers. De data achter diensten als Delpher, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, de Staten-Generaal Digitaal en Middeleeuwse verluchte handschriften is ook voor hen beschikbaar. Voor kant-en-klare datasets of toegangsoplossingen op maat (API's) zijn er de KB Dataservices.

Researcher-in-residence

Het programma Researcher-in-residence biedt startende onderzoekers de kans om in de KB te werken aan een onderzoek met gebruik van KB-data en digitale onderzoekstechnieken. De resultaten van die onderzoeken zijn terug te vinden in het KB Lab

KB Lab

In het KB Lab staan open-source applicaties klaar die onderzoekers in combinatie met KB-databestanden kunnen gebruiken. Deze tools zijn meestal ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers uit het veld, zoals een researcher-in-residence. Voorbeelden van tools zijn n-gramviewers en software voor named entity recognition (herkenning van benoemde entiteiten). 

Congressen en bijeenkomsten

De KB organiseert bijeenkomsten waar onderzoekers en KB-medewerkers hun ervaringen met de digitale bestanden delen en samen kunnen ontdekken hoe ze meer uit de data kunnen halen.

Meer over digital humanities in de KB