Wetenschappers kunnen miljoenen digitale kranten, boeken en tijdschriften - met bijbehorende metadata - analyseren. Dit doen ze bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie of andere computationele onderzoekstechnieken. Wij bieden wetenschappers toegang tot deze data zodat ze digitaal wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren. Dit soort onderzoek valt binnen de digital humanities (digitale geesteswetenschappen). Ook experimenteren we samen met onderzoekers met software. Zo proberen we de collecties geavanceerd en toegankelijk te maken en te analyseren.

De KB biedt data, een lab en expertise

De KB vindt het belangrijk om digitaal wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Wat doen we op dit gebied? En hoe helpen we onderzoekers vooruit? We bieden:

  • KB Dataservices: voor toegang tot de digitale collecties en de metadata bieden we KB Dataservices, met API’s en download-mogelijkheden.
  • Het KB Lab: in het KB Lab staan open-source applicaties klaar die je in combinatie met KB-databestanden kunt inzetten. Deze hebben we meestal ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers uit het veld, zoals de researcher-in-residence.
  • Researcher-in-residence: het programma researcher-in-residence biedt jonge onderzoekers de kans om in de KB te werken aan een onderzoek waarbij ze gebruik maken van KB-data en digitale onderzoekstechnieken. De resultaten van die onderzoeken vind je terug in het KB Lab.
  • Congressen en bijeenkomsten: we organiseren regelmatig bijeenkomsten waar onderzoekers en onze medewerkers hun ervaringen met de digitale bestanden  delen en mogelijkheden onderzoeken om meer uit digitale data te halen.

Impact: nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe podia

Nieuwe technieken om digitale teksten en beelden te analyseren helpen de wetenschap om vragen te beantwoorden over de geschiedenis van de Nederlandse taal, cultuur en literatuur. Daarnaast helpen ze ons om onze collecties beter open te stellen en op andere manieren te presenteren en doorzoekbaar te maken.

Resultaten: publicaties, datasets en open source-applicaties

De wetenschappelijke onderzoeksresultaten gebaseerd op onze digitale bronnen vind je terug in talloze wetenschappelijke publicaties van Nederlandse en buitenlandse onderzoekers. Meer weten over dit soort onderzoeken waarin we samenwerken met wetenschappers? Op KB Lab-blog (meestal in het Engels) delen wij en wetenschappers onze ervaringen. Hier staan ook datasets en applicaties gemaakt op basis van onze collecties.

Meer over onze digitaal wetenschappelijke onderzoeksprojecten

De KB is actief betrokken bij diverse grote onderzoeksprojecten. Ook zijn we partner in CLARIAH, het samenwerkingsproject voor de ontwikkeling van een nationale digitale infrastructuur voor de geesteswetenschappen. Bekijk de video's hieronder om enkele projecten te ontdekken. 

Voor de pers: meer weten?

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11