Digitalisering

Digitalisering en de KB

Hoe stellen we onze collectie beschikbaar? Hoe houden we onze collectie toegankelijk in de toekomst? En hoe maken wij in de KB de publicaties in onze collectie vindbaar? Dat doet de KB door publicaties in grote massa’s te digitaliseren en te metadateren. Zo blijft onze collectie ook in de toekomst zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Lees meer over digitalisering en de KB.