Stichting Lezen en Schrijven

Hoe werken Stichting Lezen en Schrijven en de KB samen? En wat willen zij bereiken? Stichting Lezen en Schrijven brengt laaggeletterdheid onder de aandacht bij het publiek en de politiek. Ook adviseert en ondersteunt ze gemeentes bij het aanpakken van laaggeletterdheid. De KB en Stichting Lezen en Schrijven werken samen binnen het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden.

Samen tegen laaggeletterdheid

De KB en Stichting Lezen en Schrijven werken samen binnen het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden. Binnen dit programma organiseren openbare bibliotheken onder andere cursussen en spreekuren om mensen te helpen met hun basisvaardigheden. Denk aan het omgaan met een computer of informatie vinden op websites van de overheid. De KB en Stichting Lezen en Schrijven zorgen ervoor dat op landelijk niveau een aantal randvoorwaarden vervuld zijn. Zo kunnen lokale bibliotheken makkelijk dit soort activiteiten organiseren.

Bij het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden zijn vele nationale en lokale partners betrokken. Denk aan:

Bibliotheken zijn voor Stichting Lezen en Schrijven belangrijke partners, omdat ze een belangrijke rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid. De toegang tot bibliotheken blijkt een stuk laagdrempeliger te zijn dan de stap naar een school.

De KB zit ook in de werkgroep van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Dit is een partnerschap tussen Stichting Lezen en Schrijven en Movisie. Deze werkgroep wil onder meer verbinding en samenwerking stimuleren tussen landelijke partijen. Ook wil ze hiervoor een klankbord zijn.

KB en Stichting Lezen en Schrijven nemen tot slot beide deel aan de Leescoalitie.

Wat willen Stichting Lezen en Schrijven en KB samen bereiken?

Stichting Lezen en Schrijven en de KB willen er met het programma Bibliotheek en Basisvaardigheden voor zorgen dat iedereen in Nederland de kans krijgt mee te komen in de (gedigitaliseerde) samenleving. Samen dragen we bij aan het verbeteren van de geletterdheid.