Samenwerken met de KB

Als de nationale bibliotheek staat de KB midden in de maatschappelijke ontwikkelingen. Samen met onze collega-bibliotheken, wetenschappelijke onderzoekers, netwerkpartners en maatschappelijke partners zijn we betrokken bij verschillende relevante initiatieven. Van nationale initiatieven zoals CLARIAH, Nationaal Programma Open Science en Nederlands Artificial Intelligence Coalitie (NLAIC) tot aan internationale netwerken zoals Conference of European National Librarians, EUROPEANA, IFLA en LIBER. We breiden ons netwerk graag uit met kennispartners uit verschillende disciplines en beleidsvelden. 

Binnen welke kaders werken we samen?

Al onze samenwerkingen sluiten aan bij de thema’s van de KB-onderzoeksagenda en de Kennisagenda Openbare Bibliotheken. Deze thema’s vormen de basis voor de ambitie van het KB Beleidsplan. Ook de collectiekennis van onze collega’s en andere actuele onderwerpen zoals Digitale toegankelijkheid en Artificial Intelligence (AI) zijn uitgangspunten voor een samenwerking. 

'Dankzij onze samenwerking met de KB in het project MAKERLAB hebben we manieren aangereikt gekregen om samenwerkingen te evalueren. Zo krijgen we een veel beter inzicht in onze effecten.’

Bibliotheek Oldenzaal

Heb je interesse in een samenwerking met de KB?

Neem contact op met Rosemarie van der Veen-Oei, adviseur (inter)nationale samenwerking.