Veelgestelde vragen over het collectiebeleid van de KB

Wat is de kerntaak van de KB op het gebied van collectie en publicaties?

De KB heeft als taak publicaties in en over Nederland duurzaam te bewaren en toegankelijk te houden.

Wat is een publicatie en welke publicaties bewaart de KB?

De vorm waarin publicaties verschijnen, is steeds in ontwikkeling. Vroeger bestonden publicaties vooral uit boeken. Nu verschijnen publicaties soms alleen nog in digitale vorm. Je vindt steeds meer informatie alleen nog op het web. Daarom is alleen gedrukte boeken verzamelen tegenwoordig niet meer genoeg.

Veel publicaties hebben zelfs geen papieren of analoge vorm meer. Voorbeelden zijn online kranten als De Correspondent, opinieblogs als GeenStijl en onderzoeksplatformen als Follow the Money. Daar vind je ook maatschappelijke debatten en ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan online discussies over actuele onderwerpen of fora van communities over bepaalde thema's.  

Born-digital publicaties, zoals webbronnen, horen daarom net zo goed bij ons nationaal erfgoed als boeken. We willen een zo compleet en inclusief mogelijk beeld van ons verleden en heden bewaren voor de toekomst. Daarom nemen we fysieke én digitale publicaties op in onze collectie. 

Voor welke uitdagingen staat de KB op het gebied van publicaties?

De KB doet haar best om digitale én fysieke publicaties zo goed mogelijk te bewaren. Ons werk kent daarbij de volgende uitgangspunten en uitdagingen: 

  1. De fysieke collectie groeit met gemiddeld 10 meter per week. Ons huidige depot voldoet echter niet meer aan de eisen voor duurzaam behoud. Daarnaast is de groeiruimte in het huidige depot beperkt. Daarom investeren we in een nieuw magazijn.  
  2. De fysieke collectie loopt door veroudering en gebruik schade op. Daarom digitaliseren we deze publicaties. Op die manier kun je deze publicaties blijven bekijken en er zelfs meer meer mee doen dan daarvoor.  
  3. We willen de publicaties die alleen digitaal verschijnen goed verwerken, duurzaam bewaren en toegankelijk houden. Daarom investeren we in ons digitale magazijn. In dit magazijn bewaren we bijvoorbeeld ook websites, omdat informatie op internet snel verdwijnt. En websites zijn net zo goed een afspiegeling van onze cultuur als fysieke publicaties en e-books.  

Welke keuzes maakt de KB op basis van de uitdagingen op het gebied van publicaties?

We willen onze taak uitvoeren op een manier die past bij deze tijd. Daarom moeten we investeren in de digitale infrastructuur. Dat doen we onder meer om een gat in ons geheugen van de hedendaagse tijd te voorkomen. De wereld verandert en wij veranderen mee. 

Ons uitgangspunt is en blijft dat we Nederlandse publicaties duurzaam voor de toekomst bewaren en zo bruikbaar mogelijk beschikbaar stellen. Door voorrang te geven aan een digitale versie, kunnen we meer verschillende publicaties bewaren, in plaats van één publicatie in verschillende versies. 

Het voordeel van digitaal bewaren is bovendien dat teksten beter toegankelijk zijn. Dat maakt ook verschillende vormen van onderzoek makkelijker. Denk bijvoorbeeld aan dataonderzoek en full-text search. We verwachten dat onze dienstverlening meer en meer digitaal wordt. Daarbij blijven we er natuurlijk voor zorgen dat de fysieke collectie binnen de muren van de KB beschikbaar blijft, zoals dat nu ook is.   

Bewaart de KB straks alleen nog maar digitale publicaties?

Nee. Publicaties die alleen fysiek verschijnen, bewaren wij nog steeds op papier. In sommige gevallen hebben we een voorkeur voor een fysiek exemplaar. Bijvoorbeeld bij stukken die uniek, kostbaar of om een andere reden bijzonder zijn. Denk aan kunstboeken, kinderboeken of bijzondere drukwerken. We volgen bij de selectie de Criteria for Determining Special Collections Status van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en het advies van de conservatoren. 

Ook doen we ons best om gaten in de collectie te vullen die zijn ontstaan door eerder verzamelbeleid. Vroeger werden bepaalde genres, zoals boeketreeksen, thrillers en erotiek, bijvoorbeeld niet verzameld. Nu zien we in hoeveel die boeken zeggen over de cultuur van toen.

Vragen?

Heb je vragen over het collectiebeleid van de KB? Neem contact met ons op.