Vriendenaankoop: zeldzaam boek over Alexander de Grote (1491)

De KB kocht in 2009 met behulp van de Vrienden van de KB een zeldzaam boek over het leven van Alexander de Grote, die leefde van 356 tot 323 voor Christus. Die hystorie vanden grooten Coninck Alexander werd uitgegeven in 1491 en is een belangrijk werk in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Van dit boek bestaat namelijk geen 2e exemplaar. 

Achtergrondinformatie over dit boek

Houtsnede uit het boek over Alexander de Grote: Die hystorie vanden grooten Coninck Alexander.

Die hystorie vanden grooten Coninck Alexander is in het jaar 1491 in Delft gedrukt door de drukker Christiaen Snellaert. De KB heeft het kunnen aankopen dankzij een bijdrage van de Vrienden en de Mondriaan Stichting.  

Wat is er zo bijzonder aan dit boek?   

Het boek komt uit de tijd dat de boekdrukkunst nog maar net was uitgevonden. Het bevat het 1e gedrukte verhaal dat niet-religieus van aard was. Het is geschreven in het Nederlands, terwijl de meeste boeken uit die tijd in het Latijn waren. En de tekst is niet in rijmvorm opgesteld, maar in proza. Voor dit boek zijn speciaal 11 houtsneden gemaakt, die belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Alexander de Grote laten zien.  

Wie was Alexander de Grote?  

Alexander de Grote was een beroemde Griekse legeraanvoerder en vorst die leefde van 356 tot 323 voor Christus. Hij trok met zijn leger over de wereld om landen te veroveren. Op 30-jarige leeftijd had hij al een enorm groot rijk. Dat strekte zich uit van de rivier de Donau tot het Himalayagebergte bij India en Tibet. Hij stierf jong op 32-jarige leeftijd. 

Exemplaar terug in Nederland

In de 15e eeuw zijn in Nederland 4 boeken uitgekomen over het verhaal van Alexander de Grote. Per boek is daar 1 exemplaar van bewaard gebleven. Deze bevinden zich inmiddels op andere plekken op de wereld. Door deze aankoop is er weer 1 exemplaar terug in Nederland, in de collectie van de KB. De andere 3 exemplaren bevinden zich in Berlijn, Washington en San Marino. 

“Wij zijn enorm trots dat de KB dit bijzondere boek heeft kunnen verwerven. Na lange tijd in particulier bezit te zijn geweest, is het boek nu eindelijk beschikbaar in een openbare collectie waar iedereen het kan zien. De tekst is een belangrijke schakel in de Middelnederlandse verhalende literatuur en vormt daardoor een zeer waardevolle aanvulling op de collectie van de KB.”  

Toenmalig waarnemend Algemeen Directeur van de KB, dr. Martin Bossenbroek