Inhoudsblokken

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) stelt ruim 15 miljoen euro beschikbaar voor het veilig en ethisch verantwoord koppelen en analyseren van gegevens, data. Ook de data die de KB beschikbaar stelt, vallen hieronder. 

Waarom is dit belangrijk? 

Onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen (taalwetenschappers, historici, economen, sociologen bijvoorbeeld) hebben vaak dezelfde bronnen en technieken nodig om onderzoek te kunnen doen. Denk aan historische gegevens, afbeeldingen, data uit teksten, enquêtedata en social media. Door deze informatiebronnen en de verschillende onderzoekstechnieken aan elkaar te koppelen zijn wetenschappers beter in staat grote maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken. Polarisatie of sociale ongelijkheid bijvoorbeeld, of het veranderende milieu. 

Voor wie is dit geld bestemd? 

Het geld van NWO is bestemd voor het zogeheten SSHOC-NL consortium (Social Science and Humanities Open Cloud for the Netherlands). In dit verbond zullen vele Nederlandse universiteiten en kennisorganisaties gaan samenwerken. Zij delen nu vaak al data en technologie in de projecten ODISSEI en CLARIAH: ODISSEI voor de sociale wetenschappen, CLARIAH voor de geesteswetenschappen. Met het geld gaan deze twee stromen verder samenwerken. De KB is aangesloten bij CLARIAH. 

Rol van de KB 

De KB heeft als nationale bibliotheek vele digitale bronnen die je kunt gebruiken en die kunnen helpen bij onderzoek. Dat kunnen middeleeuwse teksten zijn, maar ook bijvoorbeeld kranten en websites. Ook bieden we programma’s aan waarmee onderzoekers datacollecties kunnen analyseren via bijvoorbeeld Delpher, DBNL, Dataservices of het KB Lab. Indien nodig begeleiden we deze onderzoekers hier ook bij. Kijk voor meer informatie bij onze onderzoeksmogelijkheden

Martijn Kleppe, directieteamlid KB met de portefeuille Onderzoeken & Ontdekken: "De samenwerking tussen ODISSEI en CLARIAH is een geweldige kans. Door data van verschillende organisaties als het CBS, Beeld en Geluid en de KB samen te delen en te verbinden kunnen onderzoekers nog veel makkelijker, meer en beter onderzoek doen. Zo stellen we hen in staat wetenschappelijke doorbraken te bereiken en de wereld waarin we leven nog beter te begrijpen."

CLARIAH en de KB

Wil je meer weten over de bestaande samenwerking binnen de digitale geesteswetenschappen? Lees dan onze speciale pagina over CLARIAH