Inhoudsblokken

De KB heeft haar Onderzoeksagenda bijgewerkt. Hierin lees je meer over de onderwerpen waar de KB zich de komende 4 jaar in wil verdiepen. Niet alleen, maar samen met collega’s uit de wetenschap, het erfgoedveld en het bedrijfsleven.

Waarom hebben we een Onderzoeksagenda?

De KB maakt voor iedere 4 jaar een beleidsplan. Hierin staat wat we als KB willen doen en bereiken. De Onderzoeksagenda helpt bij het schrijven van dit beleidsplan. We beschrijven erin de onderwerpen die we de komende jaren gaan onderzoeken. Kunstmatige intelligentie en ethiek bijvoorbeeld, of hoe we onze collectie veilig houden voor de toekomst (conservering). De uitkomsten gebruiken we om ons beleid te bepalen. En om te achterhalen welke onderwerpen in de toekomst belangrijk voor ons worden. Uiteindelijk willen we zo bijdragen aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. 

Samenwerking met partners

Voor de Onderzoeksagenda werken we samen met onze partners in de wetenschap, het erfgoedveld en het bedrijfsleven. Samen werken we de thema’s verder uit. De Onderzoeksagenda is dan ook een dynamisch document: we werken het steeds bij op basis van uitkomsten en ontwikkelingen.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig naar de onderwerpen waar we ons in gaan verdiepen? Lees op deze pagina meer over de 8 thema's waarmee we werken.

Contact

Rosemarie van der Veen-Oei
Hoofd afdeling Onderzoek