Inhoudsblokken

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat wetenschappelijk onderzoek voor iedereen toegankelijk en beschikbaar is. Het maakt hiervoor de komende 10 jaar 184 miljoen euro vrij. Bovendien heeft het het Regieorgaan Open Science NL opgericht. De KB ondersteunt dit Regieorgaan. Samen met 14 andere organisaties ondertekenden we vandaag een convenant om de overgang naar Open Science te versnellen. 

Het belang van Open Science

Met Open Science wil het ministerie wetenschappelijk onderzoek voor iedereen toegankelijk maken. Het wil zo het gesprek stimuleren tussen onderzoekers, docenten en burgers. Bovendien kan open met elkaar samenwerken leiden tot innovaties en snellere wetenschappelijke doorbraken. Met grote maatschappelijke invloed. Nederland wil dat in 2030 open wetenschap de norm is.  

De rol van de KB bij Open Science 

De KB maakt het voor iedereen in Nederland mogelijk om te onderzoeken, lezen en ontdekken. Hierdoor kun je je je hele leven lang blijven ontwikkelen. Dat doen we onder andere door wetenschappelijke bronnen en informatie zo open mogelijk te delen.  

Martijn Kleppe, directieteamlid KB met de portefeuille Onderzoeken & Ontdekken: 

"Open Science maakt het mogelijk dat iedere Nederlander toegang krijgt tot wetenschappelijke bronnen. Die wetenschappelijke informatie komt steeds meer open beschikbaar, maar dat betekent nog niet dat iedere burger deze informatie ook vindt en kan gebruiken. Als nationale bibliotheek zien we het als onze taak om met onze netwerkpartners van openbare en universitaire bibliotheken mensen de weg te wijzen naar wetenschappelijke bronnen. Op die manier is écht iedereen onderzoeker." 

Onderzoek doen met de KB

Op dit moment biedt de KB al veel mogelijkheden voor mensen die onderzoek willen doen. Om te beginnen maken we via verschillende bibliotheekdiensten open access-publicaties beter toegankelijk. En we richten onze dataservices zo in dat de wetenschap ze kan gebruiken bijvoorbeeld. Met een KB-lidmaatschap heb je vervolgens toegang tot onze gehele collectie. Dit geeft je ook toegang tot vele digitale bronnen uit binnen- en buitenland, hele krantenarchieven bijvoorbeeld. Verder bieden we gratis bronnen waar je boeken, kranten en tijdschriften in kunt vinden. Denk aan de online database Delpher en de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). 

Meer weten?

Wil je meer weten over de KB, onderzoek en Open Science? Kijk op onze speciale onderzoekspagina en bij de projectpagina over Open Science.