Kneep en Binding

De KB-publicatie Kneep en Binding uit 1992 presenteert een systematisch geordende selectie van termen voor de bestudering en beschrijving van de meeste in West-Europa voorkomende typen van met de hand vervaardigde boekbanden tot ca 1830.
De terminologie is bedoeld voor boekhistorici, codicologen en boekrestauratoren.

Gebruiksvoorwaarden

Het materiaal van de hier gepubliceerde pdf-versie van Kneep en Binding mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciƫle onderzoeksdoelen. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neem hiervoor contact op met het hoofd van de afdeling Collectiebehoud van de Koninklijke Bibliotheek, Tanja de Boer, tel 070-3140190.