Certificering Digitaal Magazijn

Als nationale bibliotheek willen we de digitale collecties die bij ons in beheer zijn gegeven, veilig en toegankelijk houden voor de lange termijn. Om de betrouwbaarheid te garanderen hebben we beleidsmaatregelen opgesteld en processen ingericht volgens het Open Archival Information System-model (OAIS) en de richtlijnen voor betrouwbare digitale archieven (ISO-16363). We willen het bewijs laten zien door middel van certificering.

 1. De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en werkt als netwerkorganisatie vanuit de kracht van het geschreven woord aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland. Elke vier jaar stellen we een beleidsplan op, waarin we onze strategische prioriteiten voor de komende periode beschrijven. Beleidsplan 2019-2022 (R1, R5)

 2. De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. Opgericht in 1798 als een kleine bibliotheek voor volksvertegenwoordigers groei(d)en we uit naar een brede, veelzijdige nationale bibliotheek. Organisatie en beleid (R1)

 3. Details over de organisatie, financiering en verantwoordelijkheid voor de KB collectie zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (pdf) van kracht sinds 1992 tot heden. (R1, R5)

 4. De KB wordt aanvullend en structureel door de Nederlandse overheid gefinancierd specifiek ten behoeve van digitale preservering. De bevestiging hiervan door de minister is te lezen in de Brief van OCW (pdf) (R5)

 5. In de contentstrategie 2019-2022 formuleert de KB de strategie voor de groei van haar digitale collectie in deze periode. De contentstrategie geeft aan welke publicaties de KB opneemt in haar e-Depot. Het e-Depot bevat de Nationale Bibliotheek Collectie born-digital publicaties uit en over Nederland en internationale publicaties bestaande uit born-digital wetenschappelijke artikelen. De contentstrategie geeft ook aan hoe de KB toegang biedt. Contentstrategie 2019-2022 (pdf) (R1, R2, R8, R12)

 6. De KB streeft naar een zo volledig mogelijke Nederlandse erfgoedcollectie in het Depot van Nederlandse Publicaties, maar vanwege de beperkte verwerkingscapaciteit zijn een aantal categorie├źn uitgesloten. Hiervoor zijn opnamecriteria vastgelegd. Opnamecriteria Depot van Nederlandse Publicaties) (R2)

 7. Sinds 1974 beheert de KB het Depot van Nederlandse publicaties, een belangrijk onderdeel van het Nederlands cultureel erfgoed. De afspraken en de dienstverlening voor uitgevers, vind je in: De depotcollectie: informatie voor uitgevers (R2, R3)

 8. Alle documenten die gezamenlijk het preserveringsbeleid vormen op strategisch, tactisch en operationeel niveau vind je in: Digitaal preserveringsbeleid KB (R1, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R14, R15, R16)

 9. Een overzicht van de regels voor gebruikers van onze diensten en welke diensten de KB levert vind je in: Regels en klantenservice (R2, R11, R13)

 10. Zaken die niet goed gaan kun je melden volgens de Klachtenregeling (pdf). Hierin staat welke rechten en plichten onze gebruikers hebben. (R2)

 11. Het Keepers register bevat informatie over welke tijdschriften door deelnemende organisaties worden bewaard. Keepers (R13)

 12. De KB beheert afspraken rondom NBN binnen Nederland en registratie van organisaties die NBNs uitgeven. Hierin staan de organisaties, de principes en de afspraken over de kwaliteit. NBN registration (R13) (NB alleen in het Nederlands)

 13. Metadata van onze objecten worden ook beschikbaar gesteld via OAI-PMH. De base-url voor het ophalen van metadata is: OAI-PMH (R13)

 14. Metadata is ook via een API te doorzoeken middels het SRU-protocol. Deze service is te benaderen via: SRU (R13)

 15. Boeken en tijdschriften zoeken en metadata bekijken kan via de Online Publieke Catalogus (R13)

 16. Tijdschriftartikelen zijn te doorzoeken via een andere catalogus: de Digitale Bibliotheek (R13)

 17. Een subset van ons materiaal bieden we aan voor gebruik door externen middels data services. Een overzicht van de beschikbare bronnen en data sets vind je op: Dataservices en API's (R13)

 18. Een samenvatting van ons informatiebeveiligingsbeleid stellen we beschikbaar. Het beleid maken we vanwege veiligheidsredenen niet openbaar. Samenvatting Informatiebeveiligingsbeleid (pdf) (R16)