Hoe bestrijd je papiervisjes? Wat doe je bij waterschade en kletsnatte boeken? Hoe bepaal je de kwaliteit van boekbindleer? In de databank Conservering: documentatie vind je beschrijvingen van bronnen over conservering en restauratie van archief- en bibliotheekmateriaal. Deze databank is een dienst van de KB voor onder meer boekrestauratoren en bibliotheekbeheerders.

Bronnen over conservering en restauratie van bibliotheekmaterialen

De databank geeft toegang tot informatie over het behoud van historische en moderne boekmaterialen in de vorm van boeken, kaarten, brieven en foto’s. Het is dé plek om informatie te vinden over het materiaal leer, papierverzuring en de geschiedenis van de boekrestauratie. Er wordt verwezen naar artikelen in e-tijdschriften en naar boeken en tijdschriften die je kunt inzien op de leeszaal Bijzondere Collecties.

De zoekresultaten bevatten naast Nederlandse bronnen ook veel Engelstalige en soms Duitse artikelen. Deze zoekdienst onderscheidt zich van andere, omdat de nadruk van het bronnenmateriaal op boeken ligt.

Voor het conserveringsveld in Nederland

Deze dienst is nuttig voor iedereen die werkzaam of geïnteresseerd is in het conserveringsveld in Nederland, zoals bibliotheekbeheerders, restauratoren, studenten en boekbinders.

Iedereen kan zoeken naar bronnen in Conservering: documentatie. KB-leden kunnen ook de volledige teksten van e-journals raadplegen in de leeszaal of online.

Behoud van cultureel erfgoed via conservering

Documentatie draagt bij aan het onderhouden van kennis over behoud van ons cultureel erfgoed, waaronder bibliotheekcollecties. Behoud van bibliotheekcollecties maakt het geschreven woord toegankelijk en verlengt de levensduur van ons cultureel erfgoed.