Inburgering en integratie

Voor nieuwkomers en anderstaligen is het vaak moeilijk om de Nederlandse taal te leren. Of om informatie te vinden over de Nederlandse maatschappij of contact te maken met Nederlanders. Inburgering en integratie heeft als doel deze mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen in ons land. De KB draagt hieraan bij via de openbare bibliotheken met het programma Inburgering & Integratie. De thema's inburgering en integratie zijn expertises van de KB.

Inburgering en integratie: rol van de KB

Hoe kunnen openbare bibliotheken bijdragen aan inburgering en integratie? En wat is de rol van de KB hierbij precies? Openbare bibliotheken kunnen anderstaligen op verschillende manieren helpen. In de bibliotheek is veel informatie te vinden om wegwijs te worden in onze maatschappij. Zo kunnen bibliotheekmedewerkers bijvoorbeeld mensen helpen in hun contact met de (digitale) overheid. Daarnaast bieden bibliotheken activiteiten aan om taal en digitale vaardigheden te verbeteren en de Nederlandse samenleving beter te leren kennen. Ze organiseren bijvoorbeeld taalcafés of ondersteunen andere organisaties bij het geven van cursussen Nederlands.

Hoe helpt de KB de openbare bibliotheken bij inburgering en integratie?

De KB ondersteunt de openbare bibliotheken bij hun activiteiten om inburgering en integratie te verbeteren. We helpen de bibliotheken om de dienstverlening te geven die nodig is in hun werkgebied. Dit doen we bijvoorbeeld door de noodzakelijke kennis van bibliotheekmedewerkers te vergroten. En door voor alle bibliotheken gezamenlijk lesprogramma’s en materiaal te kopen, zoals over inburgering of om Nederlands te leren.

Belangrijke rol voor de bibliotheken in nieuwe inburgeringswet

Per 1 januari 2022 is een nieuwe inburgeringswet ingegaan. Deze heeft als doel alle nieuwkomers zo snel en zo zelfstandig mogelijk mee te laten doen in onze maatschappij. De openbare bibliotheek kan hierbij een belangrijke rol spelen. De KB heeft hierover namens de bibliotheken contact met de landelijke overheid en andere netwerkpartners. We helpen de bibliotheken ook met het aanpassen van hun dienstverlening aan de nieuwe wet.

Waarom het programma Inburgering & Integratie?

Met het programma Inburgering & Integratie dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich verder kan ontwikkelen. Ongeacht je afkomst of de taal die je spreekt. De lokale, openbare bibliotheken zijn hierbij een logische partner. Zij zijn toegankelijk en weten wat er in hun buurt nodig is. Het programma past ook binnen het brede maatschappelijke doel van de openbare bibliotheken, zoals dat onder andere is afgesproken in het Bibliotheekconvenant 2020-2023.

Meer weten over inburgering en integratie?