Bibliotheken

Bibliotheeknetwerken en de KB

Hoe zorgen we voor regie en samenwerking in het bibliotheekstelsel? Hoe dragen we samen met andere bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen in projecten en programma's bij aan volwaardige bibliotheekvoorzieningen en grote maatschappelijke opgavenimpact? Hoe zorgen we samen voor impact voor mens en samenleving? Hoe ziet onze samenwerking in het netwerk openbare bibliotheken, universiteits- en erfgoedbibliotheken en andere nationale bibliotheken eruit? En hoe kunnen we kennis delen met andere bibliotheken en in netwerken rond de maatschappelijke opgaven? Dit – en meer – doen we binnen ons werk rondom bibliotheken.

Meer weten? In de Netwerkagenda beschrijven we hoe we met het bibliothekenstelsel werken aan grote maatschappelijke opgaven. In de Kennisagenda geven we richting aan onderzoek en kennisontwikkeling voor openbare bibliotheken.