Heel veel e-books zijn momenteel niet goed toegankelijk voor mensen met een leesbeperking. Nieuwe wetgeving stuurt er op aan dat steeds meer informatie wél toegankelijk wordt. Voor nieuwe e-books zijn uitgevers druk bezig te kijken hoe ze die toegankelijk kunnen maken, maar wat kunnen we doen met alle e-books die al in omloop zijn? In het “Accessible Backlist E-book Laboratory” zoeken European Digital reading Lab, Fondazione LIA en de KB dit uit.

Europees Onderzoek

Omdat de nieuwe wetgeving gaat gelden in alle lidstaten van de Europese Unie, voeren we dit project uit in meerdere landen. Hierbij werken we samen met European Digital Reading Lab (uit Parijs) en Fondazione LIA (uit Milaan). Het project wordt gefinancierd door Creative Europe.    

We onderzoeken:  

  • Om wat voor aantallen e-books het gaat in de verschillende landen.  
  • Wat voor soorten e-books we moeten onderscheiden vanuit oogpunt toegankelijkheid.
  • Wat de nodige acties zijn om reeds bestaande e-books toegankelijk te maken.
  • Wat voor (software) hulpmiddelen er op de markt zijn, die hierbij kunnen helpen.
  • Een inschatting voor de verschillende soorten e-books van wat het kost om die toegankelijk te maken.

Voor wie

Het project is belangrijk voor iedereen die betrokken is bij het uitgeven van e-books. Dat zijn natuurlijk uitgevers, maar ook boekhandels en bibliotheken die zich moeten voorbereiden op hoe ze e-books aan gebruikers aanbieden. Verder verwachten we ook interesse vanuit de overheid (zoals het Commissariaat voor de Media, dat vanaf 2025 toezicht moet gaan houden op de naleving van de nieuwe wet).

Inzicht in gevolgen nieuwe wet

Om te zorgen dat de nieuwe wet zoveel mogelijk een positief effect heeft, en er dus echt meer e-books in een toegankelijke vorm op de markt komen voor mensen met een leesbeperking, is inzicht in de gevolgen essentieel. Als kosten te hoog zijn, zullen uitgevers zich mogelijk gedwongen voelen veel oudere e-books van de markt te halen, wat voor iedereen een verarming is. Zowel voor verdere uitwerking van de wet en ondersteunende maatregelen, moet dit project belangrijke kennis opleveren.   

Partners

European Digital Reading Lab (EDR Lab) is een internationaal ontwikkelingslaboratorium zonder winstoogmerk, dat werkt aan de invoering van een open, interoperabel en toegankelijk ecosysteem voor digitaal publiceren, wereldwijd. 

Fondazione LIA is een non-profitorganisatie die de cultuur van toegankelijkheid in de uitgeverswereld bevordert.   

Meer informatie

Uitgebreide informatie, rapporten en aankondigingen voor bijeenkomsten zijn te vinden op de (Engelstalige) project website Abelab.eu.